Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Výluka tramvají na Mendlově náměstí

Od: 28.9.2022 7:00

Do: 28.9.2022 16:00

Z důvodu pokládky povrchu komunikace bude ve středu 28. září 2022 (státní svátek) od 9:00 do 18:00 vyloučen provoz tramvají na Mendlově náměstí.

Tramvajová linka 1 bude v provozu pouze v úseku Řečkovice – Václavská a dále pojede odklonem do smyčky Ústřední hřbitov.
 • Neobslouží tak zastávky Mendlovo náměstí, Výstaviště - hlavní vstup, Výstaviště - vstup G2, Lipová a Pisárky.
 • Náhradou je možné použít mimořádnou autobusovou linku X a také pravidelné linky 25, 26, 37 a 52. Pozor, zastávku Výstaviště - vstup G2 bude obsluhovat pouze linka X.

Tramvajová linka 5 bude v provozu pouze v úseku Štefánikova čtvrť – Mendlovo náměstí.
 • Neobslouží tak zastávky Poříčí, Nemocnice Milosrdných bratří, Celní, Hluboká, Ústřední hřbitov a Ústřední hřbitov - smyčka.
 • V úseku Mendlovo náměstí – Poříčí je možné použít mimořádnou autobusovou linku X, v úseku Poříčí – Ústřední hřbitov je možné použít odkloněnou linku 1 a také pravidelnou linku 2.

Tramvajová linka 6 pojede v úseku Česká – Poříčí odklonem přes náměstí Svobody a ulicí Hybešovou.
 • Neobslouží tak zastávky Šilingrovo náměstí, Nemocnice u svaté Anny a Mendlovo náměstí.
 • Zastávka Česká bude přeložena k nástupištím 5 a 6 (před kostel sv. Tomáše).
 • Na odklonové trase obslouží všechny zastávky.

Náhradní dopravu zajistí autobusová linka X v trase Česká – Šilingrovo náměstí – Nemocnice u svaté Anny – Mendlovo náměstí – Poříčí – Výstaviště - hlavní vstup – Výstaviště - vstup G2 – Lipová – Pisárky.
 • Zastávka Česká bude obsluhována na nástupištích 1/2 (v ulici Joštově).
 • Zastávka Mendlovo náměstí bude ve směru na Poříčí přeložena na začátek ulice Křížové, ve směru na Českou bude obsluhována na nástupišti 12 ("u lékárny").
 • Zastávka Poříčí bude obsluhována ve směru do Pisárek u chodníku na úrovni tramvajového ostrůvku, ve směru na Českou u tramvajového ostrůvku.
 • Zastávky v úseku Výstaviště - hlavní vstup – Pisárky budou obsluhovány na zastávkách náhradní dopravy v ulici Hlinky.