Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Výluka tramvají na Starou osadu

Od: 23.9.2022 22:00

Do: 25.9.2022 21:59

Z důvodu výměny kolejí bude o víkendu 24. – 25. září 2022 celodenně vyloučen provoz tramvají do smyčky Stará osada.

Tramvajová linka 2 bude v provozu pouze v úseku (Modřice, smyčka –) Ústřední hřbitov – Tkalcovská a dále pojede odklonem do zastávky Jugoslávská.
• Neobslouží tak zastávky Vojenská nemocnice, Kuldova a Stará osada.
• Ze zastávky Jugoslávská budou tramvaje pokračovat jako linka 3 směr Rakovecká.

Tramvajová linka 3 bude v provozu pouze v úseku Rakovecká – Jugoslávská.
• Neobslouží tak zastávky Vojenská nemocnice, Kuldova a Stará osada.
• Ze zastávky Jugoslávská budou tramvaje pokračovat jako linka 2 směr Ústřední hřbitov (– Modřice, smyčka).

Náhradní dopravu zajistí linka 27 (provoz zajistí autobusy), která bude ze zastávky Stará osada prodloužena přes zastávky Kuldova a Vojenská nemocnice do zastávky Jugoslávská.
• Zastávka Stará osada ve směru na Jugoslávskou bude obsluhována na nástupišti 3 (zastávka linky 84), ve směru do Líšně bude linka 27 zastavovat na nástupišti 8 (zastávka linky 44).
• Zastávka Jugoslávská bude pro výstup i nástup obsluhována na zastávce linky 82 u Domu zdraví.

Přestup mezi linkami 2 a 3 a linkou 27 je možný v zastávce Jugoslávská.