Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Omezení mezi Tišnovskou Novou Vsí a Žďárcem

Od: 23.9.2022 22:00

Do: 25.9.2022 21:59

O víkendu 24. a 25. 9. 2022 bude linka 336 mezi zastávkami Tišnovská Nová Ves a Žďárec, nám. vedena obousměrným odklonem zpět ke křižovatce u zastávky Tišnovská Nová Ves, rozc. 2.0 a přes místní část Ostrov do Žďárce a dále po své trase. Jízdou po odklonové trase nevynechá žádné zastávky. Na objízdné trase neobsluhuje žádné nácestné zastávky.