Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Další etapa výluky v Kuřimi

Od: 21.8.2022 22:00

Do: 30.11.2022 22:59

Od 22. 8. 2022 bude probíhat další etapa výluky v Kuřimi.

Autobusové linky N91, 152, 162, 302, 310, 311, 312, 313 a 314 pojedou v Kuřimi mezi zastávkami Kuřim, žel.st. (resp. Kuřim, zámek) a Kuřim, poliklinika následovně:

ve směru Kuřim, TOS:
odklonem ul. Popkova, Na Zahrádkách a Bezručova čtvrť a dále po svých pravidelných trasách, čímž vynechají zastávku Kuřim, kulturní dům, kterou obslouží v přesunuté poloze v ul. Bezručova čtvrť;
účelové spoje linek 310 a 312 vedené přes zastávku Kuřim, škola Jungmannova budou vedeny po své pravidelné trase ul. Školní, Jungmannova a Svatopluka Čecha a dále odklonem zpět na ul. Legionářskou a shodně s ostatními spoji ul. Popkova, Na Zahrádkách a Bezručova čtvrť a dále po svých pravidelných trasách;
   
ve směru Kuřim, žel.st. / Kuřim, zámek:
odklonem ul. U Stadionu, Jungmannova a Svatopluka Čecha a dále po svých pravidelných trasách, čímž zcela vynechají zastávku Kuřim, kulturní dům. Náhradou zastaví mimořádně všechny linky (pouze v tomto směru) na zastávce Kuřim, Popkova.
Účelové spoje linky 310 vedené přes zastávku Kuřim, škola Jungmannova budou vedeny shodně s ostatními spoji odklonem ul. U Stadionu a Jungmannova a přímo k zastávce Kuřim, škola Jungmannova a dále po své pravidelné trase, čímž vynechají zastávku Kuřim, kulturní dům zcela bez náhrady. Účelový spoj 108 linky 312 je veden beze změny.

Změna zastávek:
Kuřim, kulturní dům (ve směru Kuřim, TOS) - přesunuta na ul. Bezručova čtvrť, přibližně ve stejné úrovni jako původní zastávka (cca ve vzdálenosti 120 metrů);
Kuřim, kulturní dům (ve směru Kuřim, žel.st. / Kuřim, zámek) - zcela bez obsluhy; náhradou lze využít zastávky Kuřim, poliklinika nebo Kuřim, Popkova, která bude v tomto směru mimořádně obsluhována všemi linkami (vyjma účelových spojů linky 310, běžně vedených přes zastávku Kuřim, škola Jungmannova).