Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Úplná uzavírka ulice Netroufalky

Od: 20.7.2022 22:00

Do: 31.8.2022 21:59

Vzhledem k celkové rekonstrukci povrchu komunikace bude od 21. července 2022 (pro noční linku již od noci 20./21. července 2022) do 31. srpna 2022 zcela uzavřena ulice Netroufalky.

 Regionální autobusové linky 401, 405 a 406 obslouží zastávku Nemocnice Bohunice v přeložených polohách v ulici Akademické.
• Ve směru z Brna budou zastavovat v ulici Akademické mezi ulicí Kamenice a kruhovým objezdem (čelem k ulici Jihlavské).
• Ve směru do Brna budou zastavovat v ulici Akademické mezi ulicí Jihlavskou a kruhovým objezdem (čelem k ulici Kamenice).

 Trolejbusové linky 25 a 37 budou ukončeny v zastávce Univerzitní kampus.
• Výstupní zastávka bude zřízena v ulici Kamenice za křižovatkou s ulicí Akademickou.
• Nástupní zastávka bude obsluhována ve standardní poloze v ulici Kamenice směr Čtvrtě.
• Náhradní dopravu v úseku Univerzitní kampus – Osová zajistí prodloužená autobusová linka 61, je možné použít také pravidelné linky 50, 51 a 69.

 Autobusové linky 40, 50, 61, 69, 82 a N90 pojedou odklonem ulicí Akademickou.
• Linka 61 bude prodloužena přes zastávku Pod nemocnicí do zastávky Osová a zajistí tak společně s linkami 50, 51 a 69 náhradní dopravu za linku 25.
• Zastávka Univerzitní kampus směr Nemocnice Bohunice bude pro linky 40, 50, 61, 69, 82 a N90 přeložena do ulice Kamenice k zastávce směr Čtvrtě. Pozor, linky 50 a N90 tak budou v obou směrech obsluhovat stejnou zastávku, věnujte pozornost označení autobusu!
• Zastávka Nemocnice Bohunice bude v obou směrech přeložena na ulici Akademickou mezi kruhový objezd a ulici Jihlavskou.

 Autobusová linka 51 bude obsluhovat zastávku Nemocnice Bohunice v přeložených polohách v ulici Akademické (vždy čelem k ulici Jihlavské).
• Ve směru do Troubska bude zastavovat v ulici Akademické mezi ulicí Kamenice a kruhovým objezdem.
• Ve směru do Moravan bude zastavovat v ulici Akademické mezi kruhovým objezdem a ulicí Jihlavskou.

Autobusová linka E56 bude ukončena v zastávce Univerzitní kampus.
Výstupní zastávka bude zřízena v ulici Kamenice za křižovatkou s ulicí Akademickou. Nástupní zastávka bude obsluhována společně s linkami 25 a 37 v ulici Kamenice směr Čtvrtě. Zastávku Nemocnice Bohunice tak linka E56 nebude obsluhovat.

V období od 1. do 14. září se předpokládá částečné zprůjezdnění komunikací v oblasti, přičemž dojde ke změně obsluhy některých zastávek.