Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Výluka tramvají na Stránskou skálu

Od: 13.2.2024 23:00

Do: 15.4.2024 21:59

Z důvodu opravy tramvajové tratě bude od středy 14. února 2024 po dobu přibližně dvou měsíců (předpoklad do poloviny dubna 2024) vyloučen provoz tramvají na Stránskou skálu.
 
Všechny spoje tramvajové linky 10 pojedou od zastávky Krásného odklonem do smyčky Novolíšeňská. Nebude tak možné obsloužit tramvajové zastávky Podstránská, Stránská skála a Stránská skála - smyčka.
 
Náhradní doprava:
Náhradní dopravu pro areál Zetoru zajistí autobusová linka x10 v polookružní trase Novolíšeňská – Zetor - smyčka – ZKL – Slévárna Heunisch – Zetor - silnice – Novolíšeňská.
 
Změny zastávek:
Podstránská – bez obsluhy linkou 10, obsluhována pravidelnou autobusovou linkou 75
Stránská skála – bez obsluhy, náhradou je možné použít linku x10 (obsluhuje zastávky v areálu Zetoru)
Stránská skála - smyčka – bez obsluhy, náhradou je možné použít linku x10 (obsluhuje zastávky v areálu Zetoru)