Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Výluka Velké Opatovice - most (plná uzavírka mostu na II/372 mezi Skočovou Lhotou a Velkými Opatovicemi)

Od: 30.6.2022 22:00

Do: 10.12.2022 22:59

Z důvodu uzavírky mostu mezi Velkými Opatovicemi a Skočovou Lhotou jeoou všechny spoje linky 271 do/z Velkých Opatovic přes Velkou Roudku, Skočovu Lhotu obsluhují závlekem od Malé Roudky. Zastávka Velké Opatovice, Zádvoří není linkou 271 obsluhována. Na linkách 272 a 291 dochází k časovým posunům spojů z oběhových důvodů.

Změna zastávek:
Zastávka Velké Opatovice, Zádvoří není obsluhována linkou 271 bez náhrady.

Jízdní řády: