Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Přesun zastávky Lipůvka, ZŠ

Od: 25.7.2022 22:00

Do: 31.8.2022 21:59

Z důvodu uzavírky komunikace vedoucí od Svinošic ke škole v Lipůvce pojede linka 152 odklonem. Zastávka Lipůvka, ZŠ je přesunuta asi o 100 m směrem do centra obce od 26. 7. do 31. 8. 2022.

Změna zastávek:
Zastávka Lipůvka, ZŠ ve směru Svinošice je přesunuta asi o 100 m zpět ve směru do centra obce, opačný směr je umístěn do výhybny na boční komunikaci.