Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Výluka Křtiny - Březina

Od: 17.7.2022 22:00

Do: 31.10.2022 22:59

Od 18. 7. do 31. 10. 2022 bude probíhat výluka mezi městysem Křtiny a Březinou.

Linka 201 mezi zastávkami Březina, Táborská a Křtiny, kino pojede odklonem po silnici II/373 dle výlukového jízdního řádu. Na trase vynechá zastávky Bukovina, rozc.2.0 a Křtiny, pivovar. Vybrané spoje zajíždějí do obce Březina závlekem.
Linka 157 je vedena běžnou trasou s výlukovým jízdním řádem obsahující časové posuny.

!Přestup mezi linkami 157 a 201!
Přestupy mezi linkami 157 a 201 ze zastávky Bukovina, rozc. 2.0 budou přesunuty do zastávky Křtiny, kino.

Změna zastávek:
Křtiny, pivovar - zastavuje pouze linka 157
Bukovina, rozc. 2.0 - zastavuje pouze linka 157
Březina, Lhotky, rozc. 1.7, u sokolovny, u pomníku - linka 201 zastavuje na zastávkách podle směru jízdy. V zastávce Lhotky, rozc. 1.7 dochází k otáčení autobusů.
Březina, škola - zastávka obnovena pro závlekové spoje oběma směry.
Březina, Táborská - ve směru Křtiny se používá standardní zastávka. Ve směru Brno se používá náhradní zastávka před křižovatkou (pro všechny spoje).

Jízdní řády: