Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Výluka tramvají v ulici Renneské

Od: 29.6.2022 22:00

Do: 31.8.2022 21:59

V souvislosti s realizací protipovodňových opatření bude od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022 přerušen provoz tramvají v ulici Renneské.

Tramvajová linka 7 bude v provozu pouze v úseku Hlavní nádraží – Křídlovická.
• Provoz bude organizován kyvadlově po koleji pro směr z centra.
• Zastávka Hlavní nádraží bude umístěna v ulici Nádražní před budovou pošty.
• Zastávky Nové sady, Soukenická a Křídlovická budou obsluhovány v obou směrech na koleji směr Starý Lískovec.

Tramvajová linka 8 pojede v úseku Hlavní nádraží – Krematorium odklonem ulicemi Hybešovou a Vídeňskou.
• Vynechá tak zastávky Soukenická, Křídlovická, Vojtova a Vsetínská.
• Zastávka Nové sady bude obsluhována na 1./2. koleji.
• Na odklonové trase obslouží linka 8 zastávky Hybešova, Václavská, Mendlovo náměstí (dočasná zastávka v souvislosti s výlukou tramvají v ulici Křížové), Poříčí, Nemocnice Milosrdných bratří a Celní.

Noční autobusová linka N90 pojede již od noci ze čtvrtka 30. června na pátek 1. července 2022 v úseku Hlavní nádraží – Celní odklonem po trase a zastávkách linky N91.
• Neobslouží tak zastávky Soukenická, Křídlovická a Vojtova.

Změny zastávek:
Soukenická, Křídlovická – linka 7 zastavuje v obou směrech na koleji z centra, bez obsluhy linkami 8 a N90
Vojtova – zcela bez obsluhy, náhradou je možné použít zastávku Křídlovická
Vsetínská – zcela bez obsluhy, náhradou je možné použít zastávku Celní