Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Výluka ve Slavkově - Bučovická II

Od: 30.6.2022 22:00

Do: 31.10.2022 22:59

Od 1. 7. 2022 pokračuje výluka ve Slavkově u Brna na linkách 630 a 632.

Linka 630 ve směru od Hodějic jede v tomto směru po I/50, vynechá zastávky Slavkov u Brna, Cutisín a Slavkov u Brna, MEZ.
Ve směru od Němčan jede v tomto směru po I/50, vynechá zastávku Slavkov u Brna, MEZ. Zastávku Slavkov u Brna, Cutisín obslouží v přeložené poloze na ulici Bučovické.
Vybrané spoje obslouží ve Slavkově u Brna zastávky v pořadí: žel. st. - aut. st. - poliklinika

Linka 632 jede mezi zastávkami Hodějice, rozc. a Slavkov u Brna, aut. st. v tomto směru po I/50 s vynecháním zastávek Slavkov u Brna, Cutisín, Slavkov u Brna, MEZ a Slavkov u Brna, poliklinika. Ve směru do Bučovic jedou spoje bez omezení.

Změna zastávek:
Slavkov u Brna, poliklinika - ve směru do Slavkova bez obsluhy linkou 632, linka 630 zastávku obsluhuje jen vybranými spoji.
Slavkov u Brna, MEZ - ve směru do Slavkova bez obsluhy linka 630 a 632
Slavkov u Brna, Cutisín - ve směru do Slavkova bez obsluhy linkou 632, linka 630 zastávku obsluhuje v přeložené poloze na ulici Bučovické spoji přijíždějícími od Němčan.

Jízdní řády: