Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Výluka Uherčice

Od: 19.6.2022 22:00

Do: 31.10.2022 22:59

Autobusové linky 816 a 830 pojedou v okolí obce Uherčice po odklonových trasách od 20. 6. do 31. 10. 2022.
Linka 830 obsluhuje v Uherčicích náhradní zastávku Uherčice, křižovatka.

Změna zastávek:
Uherčice, křižovatka je zřízena u křižovatky silnic II/411 a III/41116 směr Mešovice.

Jízdní řády: