Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Omezení v Kyjově - ulice Riegrova a Svatoborská

Od: 19.6.2022 22:00

Do: 20.8.2022 21:59

Od 20. 6. do 20. 8. bude omezen provoz v Kyjově - ulice Riegrova a Svatoborská.
Linka 666 - spoje 53, 123, 267 pojedou mezi zastávkou Kyjov, žel.st. a Kyjov, aut.st. odklonem ulicemi Boršovská, Pod Kohoutkem, Strážovská a na odklonové trase neobslouží žádnou zastávku.
Linky 671 a 673 pojedou obousměrně mezi zastávkami Kyjov, aut.st. a Kyjov, Újezd, škola odklonem ulicemi Nerudova, Havlíčkova, třída Palackého a vynechají zastávku Kyjov, Náměstí TGM (oba směry) a na odklonové trase obslouží náhradou zastávku Kyjov, U Fary (oba směry).

Změna zastávek:
Kyjov, Náměstí TGM (oba směry) - bez obsluhy linek 671, 673, náhradou zastaví na blízké zastávce Kyjov, U Fary (oba směry).