Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Ukončení bezplatné přepravy pro občany Ukrajiny / Припинення безкоштовного перевезення громадян України.

Od: 5.6.2022 22:00

Do: 30.6.2022 21:59


Od 6. června 2022 se neposkytuje bezplatná přeprava pro občany Ukrajiny. Ve vlacích i regionálních autobusech se platí běžné jízdné.
Ve městě Brně v tramvajích, trolejbusech a autobusech DPMB občané Ukrainy nadále cestující bezplatně s průkazkou vydanou DPMB. Tyto průkazky neplatí ve vlacích a v regionálních autobusech. Neplatí mimo zóny 100 + 101 a ani je není možné využít pro kombinaci jízdních dokladů. Pokud cestujete pravidelně, doporučujeme si koupit jízdenky měsíční, čtvrtletní nebo roční: Prodej na vlakových nádražích nebo na e-shopu: eshop.idsjmk.cz

Зверніть увагу, що з 6 червня 2022 року безкоштовний проїзд для громадян України більше не надається. У поїздах та регіональних автобусах оплачуються звичайні тарифи.
У місті Брно в трамваях, тролейбусах та автобусах DPMB громадяни України продовжують їздити безкоштовно за пропуском, виданим DPMB. Ці перепустки не діють у потягах та регіональних автобусах. Вони не застосовуються за межами зон 100 + 101 і не можуть використовуватися для комбінації проїзних документів.
Якщо ви регулярно подорожуєте, рекомендуємо купувати місячні, квартальні або річні квитки: Продаж на вокзалах або в електронному магазині: eshop.idsjmk.cz