Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Velká vlaková výluka Brno - Blansko - Letovice (- Svitavy) od 1. 6. 2022

Od: 1.6.2022 2:00

Do: 28.8.2022 21:59

Vážení cestující,
od 12. 12. 2021 probíhá velká vlaková výluka na trati Brno – Blansko.

Od 1. 6. do 26. 8. 2022 se tato výluka rozšíří o výluku obou traťových kolejí Březová nad Svitavou – Svitavy a o výluku napájení v úseku Blansko – Svitavy. To bude mít zásadní vliv na dopravu v celém úseku Brno – Blansko – Svitavy.

Základní přehled:
Vlaky linky S2 jedou v úseku Blansko - Letovice motorovými soupravami, z důvodu nemožnosti napájení tohoto úseku elektrickou energií.
V ranní a odpolední špičce pracovních dnů jsou tyto vlaky v úseku Blansko - Skalice n.Sv. - (Letovice) doplněny spoji NAD, které budou vedeny jako pokračování linky xS2B Brno – Blansko.
Vlaky linky R19 jsou nahrazeny v úseku Brno – Svitavy autobusy náhradní dopravy (NAD) jedoucími jako linka xR19 podle výlukového jízdního řádu.
Vlaky linky S21 jsou nahrazeny v úseku Skalice n. Svit – Boskovice - (Velké Opatovice) autobusy NAD jedoucími jako linka xS21 podle výlukového jízdního řádu.
Vlaky linky S22 jsou nahrazeny v úseku Letovice – Březová n.Svit. autobusy NAD jedoucími jako linka xS22 podle výlukového jízdního řádu.
V souvislosti s výlukou dojde k úpravě jízdních řádů navazujících autobusových linek IDS JMK na vlaky nebo autobusy náhradní dopravy, zejména v uzlech Skalice nad Svitavou a Letovice,  spočívající v minutových posunech vybraných spojů daných linek.Podrobný popis výluky

Od 1. do 7. 6. 2022 navíc proběhne výluka ve výluce v úseku Blansko – Rájec-Jestřebí. Tato výluka se bude asi opakovat také v srpnu (1 týden)

Rychlíky R19 a spěšné vlaky S2 (Svitavy) – Březová nad Svitavou - Brno
Všechny vlaky obou linek budou ve směru od České Třebové ukončeny a budou začínat ve Svitavách.
V úseku Svitavy – Brno zajištěna náhradní doprava třemi autobusovými linkami:
1)    Přímá linka xR19A - Svitavy – Březová n. Sv. – Letovice – Brno a zpět v časech rychlíků a spěšných vlaků ve Svitavách. Přeprava kol bude zajištěna dodávkou u všech denních spojů.
2)    Přímá linka xR19B - Svitavy – Březová n. Sv. – Letovice – Skalice n. Sv. – Boskovice – Blansko a zpět opět v časech rychlíků a spěšných vlaků ve Svitavách. Přeprava kol bude zajištěna dodávkou v soboty, neděle a státní svátky u denních spojů.
3)    Přímá linka xR19S - Skalice nad Svitavou – Brno a zpět v časech nahrazovaných vlaků ve Skalici n/S tak, aby byly zajištěny přípojové vazby ve Skalici n/S mezi linkou náhradní dopravy a návaznými linkami IDS JMK.
Všechny autobusy náhradní dopravy budou označeny xR19 a cílovou stanicí, případně směrem jízdy.

Linka S2 Brno – Blansko – Letovice
1)    V úseku Brno – Blansko bude nadále zajišťována náhradní autobusová doprava linkou xS2B ve stávajícím rozsahu a v úseku Brno-Královo Pole – Blansko linkou xS2K a 233 s částečným omezením spojů, které v Blansku navazovaly na rychlíky a od rychlíků.
2)    V úseku Blansko – Skalice n. Sv. – Letovice bude zajištěna v návaznosti na náhradní dopravu Brno – Blansko vlaková doprava v motorové trakci v celodenním intervalu 60 minut.
3)    V ranní a odpolední špičce pracovních dnů budou v úseku Blansko – Skalice n. Sv. vybrané spoje náhradní dopravy linky xS2B Brno – Blansko prodlouženy přes Rájec-Jestřebí až do Skalice n. Sv. tak, aby půlily 60minutový interval os. vlaků ve výše uvedeném úseku na 30 min. a byly zajištěny přípojové vazby ve Skalici n. Sv. na linky IDS JMK dvakrát za hodinu, jednou od vlaku a podruhé od autobusu NAD. Obdobně to platí i v opačném směru Skalice n. Sv. – Blansko – (Brno).

Linka S21 Skalice n. Sv. – Boskovice – (Velké Opatovice)
1)    Z důvodu zajištění zachování přípojů mezi linkami S2 a S21 ve Skalici n. Sv. po dobu motorového provozu na lince S2, kdy vlaky od Blanska budou do Skalice n. Sv. přijíždět později a ve směru do Blanska odjíždět dříve, budou vlaky na lince S21 nahrazeny náhradními autobusy xS21 v 60minutovém intervalu, vlak by tyto těsné přípoje nemohl obousměrně zajistit.
2)    Rozsah dopravy mezi Boskovicemi a Velkými Opatovicemi zůstane zachován dle současně platného JŘ, jen s určitou úpravou časových poloh autobusů náhradní dopravy.

Linka S22 Svitavy – Březová n. Sv. – Letovice
Osobní vlaky ve výše uvedeném úseku budou vždy nahrazeny dvojicí spojů náhradní dopravy xS22 tak, aby jeden spoj byl vždy provázán na vlakové přípoje ve Svitavách a druhý spoj provázán na vlakové přípoje v Letovicích.

Výluka Blansko – Rájec-Jestřebí 1. – 7. 6. 2022 + jeden týden v srpnu
Současně se zahájením výluky Svitavy – Březová n/S bude na sedm dní zastaven veškerý provoz vlaků mezi Blanskem a Rájcem-Jestřebí (1. – 7. 6. 2022). Všechny osobní vlaky budou v dotčeném úseku nahrazeny autobusy prodloužením vybraných návazných spojů linek xS2B a xS2K z Brna přes Blansko do Rájce-Jestřebí a opačně s přestupem mezi autobusy a vlaky v Rájci-Jestřebí. Tato výluka souvisí se stavbou nového silničního nadjezdu v Blansku a bude se ještě opakovat v srpnu.

Vliv na návazné autobusové linky na Boskovicku a Letovicku
V souvislosti s uvedenou výlukou dojde k úpravě jízdních řádů navazujících autobusových linek IDS JMK na vlaky nebo autobusy náhradní dopravy, zejména v uzlech Skalice n/S a Letovice, spočívající v minutových posunech vybraných spojů daných linek.

Změny na autobusových linkách nahrazujících vlaky mezi Brnem, Bílovicemi nad Svitavou a Adamovem
V období letních měsíců červen, červenec a srpen se z důvodu nižší frekvence cestujících upravují jízdní řády linek xS2A a xS2D a některých dalších linek.

Jízdní řády: