Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Prodlouženo: Výluka na lince 821

Od: 2.5.2022 22:00

Do: 22.5.2022 21:59

Autobusová linka ve směru Znojmo pojede mezi zastávkami Dyje, u žel. přejezdu a Dobšice, rest. po objízdné trase po místní pozemní komunikaci spojující obce Dyje a Dobšice podél řeky Dyje. Ve směru Tasovice pojedou veškeré spoje po své pravidelné trase bez omezení opravovaným úsekem sil. I/53. Platí od 3. do 16. 22. 5. 2022.

Změna zastávek:
zastávka Dyje, u žel. přejezdu (označník směr Znojmo) - přeložena o cca 190 metrů vzad směrem na Tasovice přibližně před dům č.p. 144 v obci Dyje.
zastávka Dyje, cihelna (označník směr Znojmo) - dočasně zrušena bez náhrady po dobu platnosti tohoto provozního omezení.