Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Rekonstrukce Mendlova náměstí – aktualizace od 16. 4. 2022

Od: 15.4.2022 21:00

Do: 31.5.2022 21:59

Z důvodu pokračující rekonstrukce inženýrských sítí dojde od soboty 16. dubna 2022 (pro noční linky již od noci 15./16. dubna 2022) k další změně organizace dopravy v oblasti Mendlova náměstí.
Zastávka Mendlovo náměstí pro linky 25, 26, N97 a N98 ve směru do Pisárek bude vrácena na původní místo do terminálu (pravé nástupiště čelem k ulici Hlinky). Stejnou zastávku bude obsluhovat i linka 37.
Zastávka Mendlovo náměstí pro linku 52 ve směru do Pisárek bude přeložena do terminálu k levému nástupišti (čelem k ulici Hlinky). Tuto zastávku bude obsluhovat také linka 84.
Autobusové linky 84 a N98 se vrací na své pravidelné trasy přes Mendlovo náměstí.

Regionální autobusové linky 405 a 406 budou pro nástup i nadále zastavovat na přeložené zastávce na začátku ulice Hlinky (před křižovatkou s ulicí Pivovarskou).
• Noční spoje linky 405 výchozí ze zastávky Hlavní nádraží zcela vynechávají zastávku Mendlovo náměstí, náhradou obsluhují zastávku Poříčí.