Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Výluka Velká Bíteš - Křoví

Od: 31.3.2022 22:00

Do: 24.6.2022 21:59

Od 1. 4. do 24. 6. 2022 bude probíhat autobusová výluka mezi Velkou Bíteší a Křovím, která ovlivní provoz linek 163 a 411.

Linka 163
Linka 163 je v úseku Velká Bíteš, škola - Křoví, rozc. 0.5 vedena obousměrným odklonem ul. Vlkovská ve Velké Bíteši a přes Vlkov. Na odklonové trase obslouží pouze zastávky na území IDS JMK (Velká Bíteš, sídliště; Velká Bíteš, BDS; Velká Bíteš, 1.BS a zastávku Křoví, pila v přesunuté poloze na silnici III/3792), ostatní nácestné zastávky na odklonové trase neobsluhuje. Jízdou po odklonové trase zcela vynechá zastávku Velká Bíteš, samota.
Spoje běžně vedené do/ze zastávky Velká Bíteš, 1.BS budou vedeny shodně s ostatními spoji do/ze zastávky Velká Bíteš, nám., přičemž zastávky v úseku Velká Bíteš, 1.BS - Velká Bíteš, nám. obslouží tyto spoje vlivem jízdy po odklonové trase v opačném pořadí oproti běžnému stavu.
Odpolední spoje 20, 22, 40 a 82 pojedou po dobu výluky navíc závlekem přes Lubné. Naopak spoje 21, 23 a 81 vynechají závlek do Lubného.

Linka 411
Spoje 62 a 81 linky 411 jsou v úseku Velká Bíteš, nám. - Svatoslav, ObÚ vedeny obousměrným odklonem přes Přibyslavice (bez závleku do Radoškova), čímž vynechají zastávky Velká Bíteš, škola; Velká Bíteš, samota; Křoví, pila; Křoví, rozc. 0.5 a Velká Bíteš, Pánov. Spoj 62 navíc vynechá i zastávku Svatoslav, horní konec, spoj 81 obslouží tuto zastávku pouze 1× (jen ve směru do Přibyslavic). Na odklonové trase obslouží tyto spoje všechny nácestné zastávky. Ostatní spoje linky 411 jsou vedeny beze změny.

Změna zastávek:
Velká Bíteš, škola - bez obsluhy spoji 62 a 81 linky 411;
Velká Bíteš, samota - zcela bez obsluhy;
Křoví, pila - pro linku 163 je přesunuta k označníkům linky VDV 840213 na silnici III/3792 od Vlkova (před objektem Křoví, č. p. 142); linkou 411 není obsluhována;
Křoví, rozc. 0.5 - bez obsluhy linkou 411;
Velká Bíteš, Pánov, rozc. - bez obsluhy spoji 62 a 81 linky 411;
Svatoslav horní konec - bez obsluhy spojem 62 linky 411; spoj 81 obslouží tuto zastávku pouze 1× (jen ve směru do Přibyslavic).

Jízdní řády: