Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

KORDIS JMK podporuje Ukrajinu - bezplatná přeprava pro občany Ukrajiny - KORDIS JMK ПІДТРИМУЄ УКРАЇНУ - БЕЗКОШТОВНИЙ ТРАНСПОРТ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Od: 6.3.2022 23:00

Do: 29.5.2022 22:00

Na základě rozhodnutí Rady Jihomoravského kraje ze dne 7. března 2022 mohou občané Ukrajiny postižení válečným konfliktem cestovat bezplatně všemi spoji a zónami IDS JMK.
Bezplatná přeprava je tak v IDS JMK zavedena ve všech osobních a spěšných vlacích a regionálních autobusech. Linky městské dopravy budou plynule navazovat po schválení příslušnými městy Adamov, Blansko (od 8. března), Břeclav (od 8. března), Hodonín (od 8. března), Kyjov (od 8. března), Vyškov (od 8. března), Znojmo (od 4. března).
Při kontrole řidičem nebo průvodčím v těchto spojích stačí předložit platný cestovní pas, vízum nebo žádost vízum nebo jiný úřední doklad totožnosti prokazující, že cestující je občanem Ukrajiny.

Brno
Bezplatná přeprava občanů Ukrajiny je na spojích DPMB v zóně 100+101 zavedena rozhodnutím představenstva DPMB. Na spojích DPMB je nutné na kontrolním stanovišti předložit vízum nebo žádost o vízum. Postupně jim budou vydávány speciální průkazy.

Informace k bezplatné přepravě uprchlíků z Ukrajiny ve Znojmě (zóna 800) od 11. 3. 2022:
Bezplatná přeprava pro uprchlíky z Ukrajiny ve Znojmě bude nabídnuta pouze těm, kteří o ni projeví zájem a vyřídí si čipovou samolepku.
Uprchlíci z Ukrajiny, kteří budou mít zájem o bezplatné cestování po Znojmě, dorazí na Kontaktní centrum IDS JMK provozované ZDS Psota. Předloží vízum dle přílohy. Pracovnice Kontatního centra cestujícího zaeviduje a předá mu čipovou samolepku, na kterou bude nahrána čtvrtletní jízdenka pro úsek Znojmo – Znojmo. V autobusech při nástupu budou držitelé těchto jízdenek u řidiče pípat a bude tak zajištěná evidence počtu jízd.
Tyto informace mohou být čas od času aktualizovány.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Згідно з рішенням Ради Південно-Моравського краю від 7 березня 2022 року громадяни України, які постраждали від війни, можуть безкоштовно подорожувати по всіх зонах зв’язку та IDS JMK.
Таким чином, в IDS JMK запроваджено безкоштовний транспорт на всіх пасажирських і експресах та регіональних автобусах. Лінії міського транспорту працюватимуть безперебійно після затвердження відповідними містами: Адамов, Бланско (з 8 березня), Бржецлав (з 8 березня), Годонін (з 8 березня), Кийов (з 8 березня), Вишков (з 8 березня) ), Зноймо (з 4 березня).
При перевірці водієм або кондуктором на цих маршрутах достатньо пред’явити дійсний паспорт, візову або візову анкету або інший офіційний документ, що підтверджує громадянство України.

Брно
Безкоштовний транспорт громадян України на маршрутах ДПМБ у зоні 100+101 запроваджується рішенням Ради директорів ДПМБ. На з’єднаннях DPMB необхідно подати візу або візову заяву в пункті пропуску. Поступово їм будуть видавати спеціальні картки.

Інформація про безкоштовне перевезення біженців з України в Зноймо (зона 800) з 11 березня 2022 року:
Безкоштовне перевезення біженців з України в Зноймо буде запропоновано лише тим, хто зацікавиться і візьме чип-стікер.
Біженці з України, які будуть зацікавлені у безкоштовному подорожі Зноймо, прибудуть до Контактного центру IDS JMK, який керує ZDS Psota. Він подає візу згідно з додатком. Працівник Контакт-центру реєструє пасажира та вручає йому чіп-стікер, на якому буде записаний квартальний квиток на ділянку Зноймо – Зноймо. У автобусах на посадку власники цих квитків подадуть звуковий сигнал водієві, і таким чином буде записано кількість поїздок.


Ця інформація може час від часу оновлюватися.