Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Omezení provozu - Vnorovy

Od: 8.8.2020 10:00

Do: 8.8.2020 17:30

Linky 910 a 911 pojedou v uvedené době mezi zastávkami Strážnice, aut. st. a Vnorovy, ObÚ a v opačném směru mezi zastávkami Vnorovy, lidový dům
a Strážnice aut. st. obousměrně odklonem po silnici I/55 (vynechají tak místní část Lidéřovice). Omezení platí v sobotu 8. 8. 2020 od 12:00 do 19:30 hodin.

Vynechají zastávky Vnorovy, Lidéřovice a Vnorovy, škola. Náhradou zastaví v zastávce Vnorovy, kopec.

Změna zastávek:
Zastávky Vnorovy, Lidéřovice a Vnorovy, škola bez obsluhy. Náhradní zastávka „Vnorovy, kopec“ bude zřízena v blízkosti domů č. p. 187 a 664 na ulici Hlavní.