Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Výluka ulice Nádražní ve Vyškově

Od: 28.2.2022 23:00

Do: 31.5.2022 21:59

Od 1. 3. do 31. 5. 2022 bude upraven provoz linek IDS JMK ve Vyškově z důvodu stavebních prací následovně:

Linky 156 a 166 v úseku Vyškov, žel. st. a Vyškov, Palánek jsou vedeny obousměrným odklonem ulicemi II. odboje, Havlíčkova, Brněnská. Na odklonové trase neobsluhují žádnou zastávku.
Linka 741 neobsluhuje zastávku Vyškov, žel. st.
Linka 742 s výjimkou spojů 39 a 41 obsluhuje zastávku Vyškov, u podchodu v přesunuté poloze na ulici Havlíčkově. Spoje 39, 41 jedou v úseku Vyškov, Sochorova a Vyškov, aut. nádr. po své trase s obsluhou zastávky Vyškov, u podchodu na ulici Brněnské.
Linka 743 ve směru na Polikliniku neobsluhuje zastávku Vyškov, žel.st. 
Linka 752 ve směru z Vážan do Vyškova obslouží zastávku Vyškov, u podchodu v přesunuté poloze v ulici Havlíčkově. Ve směru z Vyškova zastávku Vyškov, u podchodu vynechá, náhradou obslouží zastávku Vyškov, Dukelská u čistírny.
Linky 753 a 754 ve směru do Vyškova obslouží zastávku Vyškov, u podchodu v přesunuté poloze v ulici Havlíčkově. 
Linky 755 a 756 ve směru k železniční stanici obslouží zastávku Vyškov, u podchodu v přesunuté poloze na ulici Havlíčkově. Ve směru do Pustiměře zastávku Vyškov, u podchodu vynechají, náhradou obslouží zastávku Vyškov, Dukelská u čistírny.

Změna zastávek:
Vyškov, U podchodu (směr aut. nádr.): Pro regionální linky a linku MHD 742 (mimo spojů č. 39 a 41) přeložena na ulici Havlíčkovu před dům č. 10.
Vyškov, U podchodu (směr z Vyškova): Pro regionální linky bez obsluhy, náhradou obslouží blízkou zastávku Vyškov, Dukelská u čistírny.
Vyškov, žel.st. (směr z od aut. nádr.): Bez obsluhy linkami MHD 741 a 743.

Jízdní řády: