Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Výluka v úseku Křtiny - Bukovina, rozc.

Od: 28.2.2022 23:00

Do: 17.7.2022 21:59

Od 1. 3. do 17. 7. 2022 bude probíhat výluka mezi Křtinami a Březinou (zastávkou Bukovina, rozc. 2.0).

Autobusová linka 157 pojede mezi zastávkami Křtiny, kino a Bukovina odklonem po silnicích II/373 a III/37367 přes Březinu dle výlukového jízdního řádu. Na trase zastavuje na mezilehlých zastávkách.
Autobusová linka 201 pojede mezi zastávkami Křtiny, kino a Březina, Táborská odklonem po silnici II/373 dle výlukového jízdního řádu. Na trase vynechává zastávky Křtiny, pivovar až Březina, škola.

Přestupy mezi linkami 201 a 157
Přestupy mezi linkami 157 a 201 ze zastávky Bukovina, rozc. 2.0 budou přesunuty do zastávky Březina, Táborská.


Změna zastávek:
Březina, škola - zastávka zrušena (cestující využijí přesunutou zastávku Březina, Táborská)
Březina, Táborská - zastávka přesunuta za křižovatku ve směru Křtiny (obousměrně)
Křtiny, pivovar - zastávka bez obsluhy
Bukovina, rozc. 2.0 - zastávka bez obsluhy
Březina, Lhotky, rozc. 1.7 - zastávku neobsluhuje linka 201 (náhradou zastavuje linka 157)
Březina, u sokolovny - zastávku neobsluhuje linka 201 (náhradou zastavuje linka 157)
Březina, u pomníku - zastávku neobsluhuje linka 201 (náhradou zastavuje linka 157)

Jízdní řády: