Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Výluka mezi Brnem a Blanskem

Od: 11.12.2021 23:00

Do: 12.12.2022 22:59

Vážení cestující,
z důvodu zásadní opravy tunelů, železniční tratě i některých železničních stanic nepojedou od neděle 12. prosince 2021 až do poloviny prosince 2022 žádné vlaky mezi Blanskem a Brnem. Přinášíme informace, jak bude zajištěna náhradní doprava.
Pro vyhledání spojení doporučujeme využívat internetové vyhledávače - www.idsjmk.cz.
Hlavní změny na linkách IDS JMK - podrobný popis dále:

Doprava mezi Blanskem a Brnem bude zajištěna třemi autobusovými linkami   .
Linka - B jako Blansko
Vyjede z Brna hl. n. (ze starého bus nádraží na Benešově ulici, nástupiště 6). Dále zastaví na autobusové zastávce linky 67 v Brně na Náměstí 28. října. Odtud pojede bez zastávky do Blanska na autobusové nádraží (jen výstup). Obvykle jeden z autobusů pojede v Blansku až po zastávku Blansko, Svitavská.
• Na Hlavním nádraží bude linka odjíždět ze starého autobusového nádraží na ulici Benešově - nástupiště 6!
• Na Náměstí 28. října bude linka odjíždět ze zastávek autobusů 67. Ve směru do Blanska slouží zastávka jen pro nástup a ve směru na Hlavní nádraží jen pro výstup.
• Zastávka v Blansku ve směru do Brna je u vchodu do nádražní budovy. Pokračuje-li ve směru z Brna autobus do zastávky Blansko, Svitavská, je v Blansku u železniční stanice povolen pouze výstup.
• Zastávka Blansko, Svitavská nahrazuje vlaky ze zastávky Blansko město a je umístěna na stejnojmenné zastávce autobusů.
Linka - K jako Královo Pole
Pojede z Brna od žel. stanice Brno-Královo Pole bez zastavení do Blanska na vlakové nádraží.
• V Králově Poli zastaví přímo před železniční stanicí.
• Nástup v Blansku ve směru do Kr. Pole je na autobusovém nádraží. Výstup je tamtéž.
Prodloužená regionální linka
Vybrané spoje této linky pojedou z Blanska pokračovat bez zastavení až k žel. stanici Brno-Královo Pole.
• V Králově Poli zastaví přímo před železniční stanicí.
• Nástup v Blansku ve směru do Kr. Pole je na autobusovém nádraží.
• Zastávka v Blansku ve směru Benešov je na autobusovém nádraží, z nástupiště 10, odkud linka 233 běžně jezdí.

Bude zajištěna vlakovými linkami S2 a R19 ukončenými v Blansku. Odtud bude zajištěna náhradní doprava autobusy do Brna.
Nedoporučujeme využívat autobusovou linku 301 Brno, Královo Pole – Olešnice. Předpokládáme zdržení před Lipůvkou. Nebude posilována.


Bude zajištěna autobusovou linkou . Odjíždět bude v Blansku ze zastávky naproti vchodu do vlakového nádraží (od bývalého informačního centra). Dále pojede bez zastavení. V Adamově zastaví na zastávce autobusů Adamov, žel. zast. a ukončena bude na zastávce autobusů Adamov, žel.st.

Z Adamova do Brna pojede linka - A jako Adamov.
Vyjíždět bude ze zastávky autobusů Adamov, obchodní dům, dále zastaví jen na zastávkách Adamov, žel. zast. – Adamov, žel.st. – Babice nad Svitavou (u mostu k penzionu) – Bílovice nad Svitavou, náměstí (nebude zajíždět k nádraží) – Obřanská - u školy (přestup z tramvaje 4 směr Adamov) – Proškovo náměstí (přestup na tramvaj 4 směr centrum Brna) – Tomkovo náměstí (zastávky trolejbusů, přestup směr Královo Pole, Veveří a Židenice, Vinohrady) – Štefánikova čtvrť (přestup na tramvaje 5 směr nám. 28. října a Česká) – Lesná, nádraží (přestup na vlaky směr Kuřim, Tišnov).
Pozn. V letním období budou o víkendech probíhat opravy mostů na komunikaci mezi Adamovem a Bílovicemi. V této době bude zajištěno spojení Adamova s Brnem odchylným způsobem přes Útěchov. Podrobné informace budou zveřejněny před těmito změnami.
.

Doprava bude zajištěna 4 autobusovými linkami:    . Linka zastaví jen na zastávce Bílovice nad Svit, náměstí. Linky , a zastaví v Bílovicích na všech zastávkách na trase.
• Linka pojede po stávající trase.
• Linka zastaví na všech zastávkách v Bílovicích, dále zastaví na zastávkách Obřany, sídliště – Proškovo náměstí (přestup na tramvaj 4 směr centrum) – Židenice, kasárna – Židenice, nádraží a odtud dále po pravidelné trase.
• Linka bude ve směru od Babic prodloužena k židenickému nádraží. V Bílovicích zastaví na všech zastávkách (mimo nádraží), dále zastaví Proškovo náměstí (přestup na tramvaj 4 směr centrum) – Židenice, kasárna – Stará osada a Židenice, nádraží.
Doporučujeme přednostně využívat linky 75 a E75, které jsou určeny pro obyvatele Bílovic nad Svitavou.

Bude zajištěna prodlouženou linkou ve výše popsané trase.

Jízdní doklady IDS JMK platí dle skutečně projetých zón – dle jejich zónové a časové platnosti. Pro cestu Brno (zóna 100) – Blansko linkou xS2B stačí jízdenka na 4 zóny. Pro cestu Brno (zóna 101) – Blansko je potřeba rovněž jízdenka na 4 zóny.
Držitel předplatní jízdenky pro zóny: 100, 101, 215, 225, 235 (+ případné další zóny na sever od Blanska) může využít i linky xS2B, xS2K v celé trase a 233 v trase Kr. Pole - Blansko.
Držitel předplatní jízdenky pro zóny: 101, 310, 226, 235 (+ případné další zóny na sever od Blanska) může využít linky xS2K a 233 v trase Kr. Pole - Blansko.
Držitel předplatní jízdenky pro zóny 100, 215, 225, 235 (+ případné další zóny na sever od Blanska) může využít linku xS2B, nikoli však xS2K a 233.
Slevy pro seniory nad 65 let, pro mládež 15 až 18 let a pro studenty do 26 let (jízdenky Zlevněné A) platí v regionálních autobusech i v autobusech náhradní dopravy. Dále lze tyto jízdenky použít v tramvaji 4 v trase Obřany – Hlavní nádraží a pro cestu linkami 75 a E75 začínající nebo končící mimo město Brno.
Doporučení: Cestujícím z Blanska a oblastí na sever od Blanska, kteří jedou do centra Brna (zóna 100) doporučujeme předplatní jízdenku na zóny 100, 215, 225, 235 + případné další zóny - jedou linkou xS2B až do zóny 100.
Doporučení: Cestujícím z Blanska a oblastí na sever od Blanska, kteří jedou jen do Kr. Pole (zóny 101) a chtějí přestoupit na linky městské dopravy, doporučujeme předplatní jízdenku na zóny 101, 310, 226, 235 + případné další zóny. Nelze jezdit přes Adamov, ale to se ani časově nevyplatí.


Jízdní doklady tarifu Českých drah a státního tarifu SJT - OneTicket lze použít výhradně v těchto trasách a linkách:
a. Blansko – Brno - Kr. Pole (linky xS2B, xS2K, 233)
b. Blansko – Brno hl. n. (linka xS2B)
c. Blansko – Adamov (linka xS2C)
d. Adamov – Bílovice n/S – Brno, Židenice (linky xS2A, 210, 75, E75)
e. Adamov – Bílovice n/S – Brno hl. n. (linky xS2A, 210, 75, E75, 4)
Cestující s elektronickým jízdním dokladem (např. z aplikace Můj vlak, vytištěný z e-shopu Českých drah nebo One Ticket) mohou tyto doklady využít v linkách xS2B a xS2K. Pro cestu ostatními linkami jsou povinni si vyřídit u průvodčího nebo na pokladně zvláštní kupón jako doklad o platnosti jízdního dokladu.
Pro jízdu do / ze zastávky Brno, nám. 28. října musí mít cestující vydán jízdní doklad pro cestu do / ze stanice Brno hl. n.
Cestující s jízdním dokladem s výchozí zastávkou v Blansku nebo další zastávce ležící dále od Blanska směrem k Praze s cílovou zastávkou Brno – Židenice nesmí v Blansku nastoupit do linky xS2B. Má povoleno nastoupit pouze do linky xS2K nebo xS2C. V Kr. Poli přestoupí ve směru do Židenic na S3. Obdobně cestující s jízdním dokladem z Brna-Židenic do Blanska a dalších obcí směrem k Praze nesmí cestovat linkou xS2B.
Z výše uvedeného vyplývá, že v lince xS2B a v jakémkoli vlaku mezi Brno hl. n. a Brno-Židenice má neplatný jízdní doklad takový cestující, který má na dokladu cílovou nebo výchozí stanici Brno-Židenice a výchozí, resp. cílovou zastávku v Blansku nebo obci ležící dále od Blanska směrem k Praze.


Hlavní nádraží – nástupiště na Benešově ulici se považuje za neobsazenou stanici – neúčtuje se manipulační přirážka
Nám. 28. října – řidič jízdenky neprodává, cestující je povinen mít jízdní doklad pořízený předem. U tarifu TR10 a SJT - OneTicket musí mít cestující jízdní doklad zakoupený z / do Brno, hl.n. Zastávka je jen pro výstup (směr Hlavní nádraží) nebo nástup (směr Blansko). 
Královo Pole – považuje se za obsazenou stanici po dobu provozu pokladen, cestující platí manipulační přirážku.
Blansko, železniční stanice – ve směru Blansko, Svitavská jen výstup, považuje se za obsazenou stanici po dobu provozu pokladen, cestující platí manipulační přirážku.
Blansko, Svitavská - považuje se za obsazenou stanici po dobu provozu pokladen na zastávce Blansko-město, při nástupu do autobusu musí mít cestující platnou jízdenku.
Ostatní zastávky – jízdní doklady prodává řidič (pouze jízdní