Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Přesuny zastávek Ketkovice, kovárna a Ketkovice

Od: 8.6.2021 22:00

Do: 30.6.2021 21:59

Od 9. 6. 2021 00:00 do 30. 6. 2021 23:59 linka 430 pojede v obci Ketkovice odklonem po místních komunikacích a budou přesunuty zastávky Ketkovice, kovárna a Ketkovice.

Změna zastávek:
Ketkovice je přesunuta na začátek objízdné trasy ke křižovatce silnice II/393 a místní komunikace vedoucí k ZŠ.
Ketkovice, kovárna je přesunuta na začátek objízdné trasy ke křižovatce silnice II/393 a místní komunikace vedoucí kolem MŠ.