Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Přesun zastávky Trstěnice

Od: 23.6.2024 22:00

Do: 30.8.2024 21:59

Od 24. 6. do 30. 8. 2024 linky 444 a 811 pojedou v úseku mezi zastávkami Trstěnice a Višňové, nám. odklonem po obousměrné objízdné trase po silnicích III/3981 a II/400.

Změna zastávek:
Trstěnice - přeloženy na objízdnou trasu na silnici III/3981 v Trstěnicích poblíž domu č. p. 20 u místního parčíku.