Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Dočasné přeložení zastávky V Újezdech

Od: 10.6.2024 6:00

Do: 28.7.2024 18:00

Z důvodu stavebních prací bude od 8:00 v pondělí 10. června 2024 do ukončení prací (předpoklad do 28. července 2024) zastávka V Újezdech pro linku 65 ve směru do Řečkovic přeložena přibliž