Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Vrácení předplatní jízdenky

Od: 11.10.2020 22:00

Do: 12.11.2020 22:59

V IDS JMK je možné vracet předplatní jízdenky vydané na jméno. Vrací se hodnota, která přibližně odpovídá rozdílu ceny předplatní jízdenky a ceny, kterou by cestující za dosavadní cestování zaplatil při využití jednorázových jízdenek. Více informací najdete na tomto odkazu: https://www.idsjmk.cz/a/vraceni-jizdenek.htm.