Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Výluka Čebín

Od: 15.11.2023 23:00

Do: 29.2.2024 22:59

Od 16. 11. 2023 bude pokračovat výluka v Čebíně - most Čebín-Kuřim.

Linka 311 bude mezi zastávkami Kuřim, zámek a Čebín, rozc. 0.5 vedena obousměrným odklonem po obchvatu Čebína a po místních komunikacích přes centrum Čebína k zastávce Čebín, rozc. 0.5. Jízdou po odklonové trase nevynechá žádné nácestné zastávky. Na odklonové trase neobsluhuje žádné nácestné zastávky. Spoj 10 standardně obslouží také zastávku Čebín, nám. 

Linka 314 bude mezi zastávkami Kuřim, zámek a Čebín, sídliště vedena obousměrným odklonem po obchvatu Čebína a po místních komunikacích přes centrum Čebína přímo k zastávce Čebín, sídliště, čímž vynechá zastávku Čebín, rozc. 0.5, která zůstane pro tuto linku bez obsluhy. Náhradou obslouží zastávku Čebín, nám. (ve směru do Kuřimi v přesunuté poloze).

Tato výluka plynule navazuje na ukončení platnosti předchozí výluky (Čebín - obchvat), přičemž dopravní opatření na většině linek (vč. jízdních řádů) však zůstávají totožná s předchozí výlukou. Linka 330 je již vedena po své pravidelné trase a zastávkách.

Změna zastávek:
Čebín, rozc. 0.5 (na hlavní silnici v obou směrech) - bez obsluhy linkou 314;
Čebín, nám. (směr Kuřim) - pro linku 314 přesunuta ke křižovatce v jižní části náměstí. 

Jízdní řády: