Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Přesun zastávky Velké Hostěrádky, u bytovky - směr Bošovice II

Od: 16.5.2023 22:00

Do: 30.6.2023 21:59

Zastávka Velké Hostěrádky, u bytovky je pro směr do Bošovic přeložena o cca 30 metrů vzad na úroveň domu č. 112 od 17. 5. do 30. 6. 2023.

Změna zastávek:
Velké Hostěrádky, u bytovky - směr Bošovice přeložen o 30 metrů vpřed na úroveň domu č. 193