Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Výluka v Moravském Krumlově (oprava mostu, ul. Okružní)

Od: 23.10.2022 22:00

Do: 22.12.2022 22:59

Od pondělí 24. 10. 2022 do pravděpodobně 22. 12. 2022 bude probíhat výluka v Moravském Krumlově z důvodu opravy mostu - ulice Okružní.

Linka 164 - všechny spoje pojedou v obou směrech v Moravském Krumlově přes zastávku Moravský Krumlov, Kavalírka" (ulice Rakšická a Dvořákova). Naopak přes polikliniku a náměstí nepojedou žádné spoje.
Linka 432 - veškeré spoje, které jedou v úseku mezi zastávkami M. Krumlov, Jatky - M. Krumlov, aut. nádr. pojedou odklonem po obousměrné objízdné trase ulicemi Znojemská, Zámecká, Smetanova, Pod Hradbami a Dvořákova v Mor. Krumlově. Zastávku M. Krumlov, Jatky budou obsluhovat na ulici Znojemská. Na objízdné trase spoje obsluhují všechny zastávky.
Linka 440 - mezi zastávkami Moravský Krumlov, u parku a Moravský Krumlov, Durdice resp. opačně jede odklonem přes Moravský Krumlov, náměstí a Moravský Krumlov, Kavalírka. Vybrané spoje jedou od zastávky Moravský Krumlov, u parku přes zastávky Moravský Krumlov, Poliklinika až Moravský Krumlov, provozovna ČAS.
Linka 445 - veškeré spoje, které jedou ve směru z Miroslavi do Mor. Krumlova v Mor. Krumlově ulicemi Okružní, Rakšická a Dvořákova pojedou odklonem po obousměrné objízdné trase ulicemi Znojemská, Zámecká, Smetanova, Pod Hradbami a Dvořákova v Mor. Krumlově v trase ostatních nevýlukových spojů linky 445. Zastávku M. Krumlov, Jatky budou obsluhovat na ulici Znojemská.

Změna zastávek:
Mor. Krumlov, Jatky (označníky na ulici Okružní) - bez obsluhy linkami 432 a 445, místo nich obsluhují náhradou zastávky Mor. Krumlov, Jatky na ulici Znojemská v Mor. Krumlově
Mor. Krumlov, provozovna ČAS - zcela bez obsluhy linkami 432 a 445
Mor. Krumlov, Kavalírka (označník směr Mor. Krumlov, aut. nádr.) - zcela bez obsluhy linkou 445
POZOR: pro linku 164 se ruší zastávky Moravský Krumlov, provozovna ČAS; Jatky; Břízová; poliklinika; náměstí

Jízdní řády: