Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Další etapa opravy v Kuřimi - terminál

Od: 29.8.2022 19:00

Do: 9.10.2022 21:59

Od 29. 8. 2022 od 21 hodin pokračuje další etapou výluka v Kuřimi.
Všechny linky (vyjma noční linky N91) odjíždějící z terminálu Kuřim, žel.st. jsou obousměrně vedeny příjezdovou komunikací do terminálu.
Linka N91 do terminálu vůbec nezajíždí (zastavuje na přesunutých zastávkách v ul. Zahradní, resp. Nádražní). Spoje běžně ukončené/výchozí v zastávce Kuřim, žel.st. jsou prodlouženy do/ze zastávky Kuřim, TE. S ohledem na jednotnost s ostatními etapami jsou garantované návaznosti mezi linkami N91 a 310 nadále přesunuty na zastávku Kuřim, kulturní dům.
Oproti běžnému stavu dochází k přesunu všech autobusových nástupišť v terminálu Kuřim, žel.st., jejich rozmístění je však totožné s předchozí, tedy VII. etapou (vyjma noční linky N91).
Dbejte prosím zvýšené pozornosti a opatrnosti při pohybu v terminálu a jeho okolí!

Změna zastávek:
Dochází k přesunu zastávek v terminálu Kuřim, žel.st. následujícím způsobem:

na příjezdovou komunikaci (u parku) - označník nejblíže k nádražní budově (na začátku parku) jsou přesunuty následující linky:
311 směr Tišnov;
312 směr Veverská Bítýška / Tišnov;

na příjezdovou komunikaci (u parku) - prostřední označník (přibližně v polovině parku) jsou přesunuty následující linky:
071 směr Brno, Královo Pole;
310 směr Kuřim, Díly pod Sv. Jánem / Česká / Lelekovice;
310 směr Kuřim, Podlesí;
302, 311 a 312 směr Kuřim, TOS / TE / Prefa;

na příjezdovou komunikaci (u parku) - označník nejdále od nádražní budovy (na konci parku) jsou přesunuty následující linky:
152 směr Blansko;
162 směr Boskovice;
302 směr Brno, Bystrc;
313 směr Lysice;

do ulice Zahradní za křižovatku s ulicí Nádražní (směrem k ulici Legionářská) je přesunuta následující linka:
N91 směr Kuřim, TE;

do ulice Nádražní za křižovatku s ulicí Zahradní (směrem k ulici Tyršova) je přesunuta následující linka:
N91 směr Brno, hlavní nádraží.

Výstupní zastávka je umístěna u vjezdu na nákladiště, vpravo od nádražní budovy.