Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Přesun zastávky Hevlín, škola

Od: 16.8.2020 22:00

Do: 10.11.2020 22:59

Linka 104 a 820 mají upravenou trasu po Hevlíně a přesunutou zastávku Hevlín, škola ke kostelu.

Přeložené zastávky:
Hevlín, škola – všechny označníky zastávky přeloženy ke kostelu v Hevlíně

Přesuny zastávek platí od 17. 8. 2020 do 10. 11. 2020.