Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Přesun zastávky Šafov

Od: 18.4.2022 22:00

Do: 30.6.2022 21:59

Linka 816 pojede v obci Šafov odklonem po místních komunikacích od 19. 4. do 30. 6. 2022 a zastávka bude přesunuta k obecnímu úřadu.

Změna zastávek:
Šafov je přesunuta na silnici II/398 ke křižovatce s MK k obecnímu úřadu.