Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Úprava tras a zastávek linek 405 a 406 po Brně

Od: 15.3.2022 23:00

Do: 10.12.2022 22:59

Od 16. 3. do 10. 12. 2022 bude upraven provoz linek 405 a 406 po Brně:
Linky 405 a 406 pojedou z Mendlova náměstí do zastávky Riviéra odklonem ulicemi Hlinky a Křížkovského. Ve směru na Mendlovo náměstí pojedou od zastávky Riviéra ulicemi Křížkovského a Veletržní. Na Mendlově náměstí obslouží odjezdovou zastávkou na ulici Hlinky u křižovatky s ulicí Pivovarskou.
Spoje 37 a 401 linky 405 pojedou od Hlavního nádraží do zastávky Riviéra ulicemi Hybešova, Václavská, Křížová a Poříčí. Místo zastávky Mendlovo náměstí obslouží zastávku Poříčí.
Spoje 94, 400 a 412 linky 405 pojedou ve směru na Hlavní nádraží od zastávky Riviéra odklonem přes Mendlovo náměstí. Na trase obslouží zastávku Mendlovo náměstí.


Změna zastávek:
Brno, Mendlovo náměstí (výstupní) je umístěna na ulici Veletržní.
Brno, Mendlovo náměstí (nástupní) je umístěna na ulici Hlinky u křižovatky s ulicí Pivovarskou.
Brno, Mendlovo náměstí pro spoje 37 a 401 je nahrazena zastávkou Poříčí.
Brno, Poříčí ve směru na Mendlovo náměstí je bez obsluhy linkami 405 a 406.