Integrated Public Transport System of the South Moravian Region

Výluka v Břeclavi - křižovatka ulice 17.listopadu a nábřeží Komenského

From: 8/3/20 10:00 PM

To: 8/20/20 9:59 PM

Linky 542 a 574 nebudou obsluhovat zastávku „Břeclav, poliklinika“ a nebudou tedy vykonávat závlek k této zastávce podle schváleného jízdního řádu. Tyto spoje pojedou mezi nám. TGM a autobusovým nádražím obousměrně přímo ulicemi 17. listopadu – J. Palacha – Stromořadní stejně jako klasické spoje, které zastávku poliklinika v Břeclavi neobsluhují.

Linky MHD Břeclav 562, 564, 568, 569 nebudou obsluhovat zastávky „Břeclav, poliklinika“, „Břeclav, Dům kultury“ a „Břeclav, Průmyslová škola“. Tyto spoje pojedou namísto k poliklinice k nemocnici obousměrně po silnici I/55 a ulicí U Nemocnice.

Výluka platí od úterý 4. 8. do čtvrtku 20. 8. 2020


Změna zastávek:
Zastávky „Břeclav, poliklinika“, „Břeclav, Dům kultury“ a „Břeclav, Průmyslová škola“ budou bez obsluhy. Linky MHD obslouží zastávku Břeclav, nemocnice pouze jednou při jízdě od silnice I/55 k točně na nábřeží (tedy zastávku bližší k nemocnici).