Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Přesun označníku na zastávce Pohořelice, nám.

Od: 23.1.2022 23:00

Do: 31.12.2022 22:59

Označník zastávky Pohořelice, nám. pro linky 164, 165 a 504 přeložen o cca 20 metrů vzad od původní polohy označníku.