Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Výluka mezi Hostěradicemi a Vítonicemi

Od: 26.11.2021 23:00

Do: 21.12.2021 22:59

Od 27. 11. 2021 do 21. 12. 2021 bude z důvodu stavebních prací upraven provoz na linkách 432, 811 a 813.

Linka 432: pojede mezi zastávkami Hostěradice, nám. a Vítonice odklonem po obousměrné objízdné trase: Hostěradice - sil. II/400 - sil. II/397 - sil. III/3971 - Oleksovice - sil. III/41311 - Vítonice a dále po své pravidelné trase směr Znojmo. Při cestě směr Ivančice jede po stejné trase v opačném sledu.
Linka 811: pouze časový posun spojů 101 a 102 z oběhových důvodů provázaných s linkou 432 a výlukou Vítonice, uzavírka mostu.
Linka 813: pouze časový posun spoje 222 z oběhových důvodů provázaných s linkou 432 a výlukou Vítonice, uzavírka mostu.

Změna zastávek:
zastávka Vítonice - označník na silnici II/413 ve směru od Hostěradic na Znojmo bez obsluhy linkou 432, místo něj se obsluhuje označník na vedlejší silnici III/41311 ve směru Znojmo.

Jízdní řády: