Integrated Public Transport System of the South Moravian Region

Přesun označníku na zastávce Pohořelice, nám.

From: 1/23/22 11:00 PM

To: 12/31/22 10:59 PM

Označník zastávky Pohořelice, nám. pro linky 164, 165 a 504 přeložen o cca 20 metrů vzad od původní polohy označníku.