Integrated Public Transport System of the South Moravian Region

Omezení na linkách 753 a 754 v Ivanovicích na Hané

From: 7/26/21 10:00 PM

To: 9/30/21 9:59 PM

Linky 753 a 754 jsou obousměrně v úseku Ivanovice na Hané, aut.st. a Ivanovice na Hané, u Škrku v Ivanovicích vedeny odklonem ulicí Rostislavovou, na odklonové trase obslouží zastávku Žižkova v

přesunuté poloze na ulici Havlíčkové.

Navíc linka 754 spoj 503 pojede v úseku Ivanovice na Hané, Fischer a Ivanovice na Hané, Chvalkovice na

Hané odklonem v Ivanovicích ulicemi Rostislavova, Dolní valy, Žižkova, na odklonové trase obslouží přesunutou zastávku Žižkova na ulici Žižkové.

Navíc linka 754 spoje 10, 66, 85 jsou vedeny v úseku Ivanovice na Hané, aut.st. a Ivanovice na Hané, Chvalkovice na Hané v Ivanovicích vedeny odklonem ulicemi Dolní valy, Žižkova, na odklonové trase obslouží zastávku Žižkova v přesunuté poloze na ulici Žižkové.