Integrated Public Transport System of the South Moravian Region

Výluka v Troubsku pro linky 403 a 404

From: 9/11/20 10:00 PM

To: 12/12/20 10:59 PM

Od 12. 9. 2020 začíná dlouhodobá výluka na linkách 403 a 404 v Troubsku.

Linka 403 :
Všechny spoje jedoucí do a z Troubska budou obousměrně vedeny mezi zastávkami Ostopovice, Lipová (resp. Ostopovice, smyčka) a Troubsko, ObÚ odklonem přes Střelice. Zastávky Troubsko, Nová a Troubsko, u kapličky nebude možné s výjimkou dvou párů nedělních spojů možné obsloužit, zastávky Troubsko, U dráhy a Troubsko, ObÚ budou přesunuty (Troubsko, ObÚ jen vybrané spoje jedoucí mimo zastávku Troubsko, Veselka).

Linka 404:
Všechny spoje v pracovní dny pojedou mezi zastávkami Brno, Točná a Troubsko, Nová odklonem ulicemi Jemelkova, Chironova, Jihlavská, Pražská a Troubská do obce Troubsko a dále po své trase. Na odklonové trase nebudou obsluhovat žádnou zastávku. Zastávku Troubsko, Nová ve směru do Brna obslouží v poloze před křižovatkou (zastávka linky 51). Školní spoje vedené v úseku Troubsko – Střelice budou převedeny na linku 403.
O víkendech a státních svátcích budou všechny spoje vedeny jako linka 403 po výše uvedené odklonové trase po zastávku Troubsko, ObÚ a po otočení na kruhovém objezdu u Veselky zpět do Střelic a opačně.

I nadále trvá výluka v Brně na ulici Labská, spoje ve směru na Labskou jedou i nadále od zastávky Osová odklonem ulicemi Okrouhlá a Vltavská.

Změna zastávek:
Troubsko, U dráhy – pro linku 403 přesunuta na křižovatku III/15270 a III/15269, bez obsluhy linkou 404

Troubsko, ObÚ – pro linku 403 beze změny u spojů vedených na zastávku Troubsko, Veselka a opačně a u spojů začínajících a končících v této zastávce. Pro spoje jedoucí směr Troubsko, Lísek
nebo přímo Popůvky, náves (mimo Veselku) je zastávka přesunuta do ulice Vyšehrad (před křižovatkou s ulicí Hraničky).
V opačném směru je pro spoje vedené od zastávky Troubsko, Lísek směr Střelice přesunuta do ulice U Lednice ke křižovatce s ulicí Vyšehrad.
Víkendové spoje jedoucí do Střelic obslouží zastávku naproti obecnímu úřadu a po otočení na kruhovém objezdu u Veselky pokračují směr Střelice. V opačném směru obslouží po otočení u Veselky zastávku u obecního úřadu.
Nedělní spoje jedoucí do zastávky Troubsko, Nová obslouží zastávku naproti obecnímu úřadu, v opačném směru pak zastávku v ulici Národního odboje.
Pro linku 404 se obsluha zastávky nemění.

Troubsko, Nová – pro linku 403 s výjimkou nedělních spojů 115, 116, 117 a 119 bez obsluhy. Pro linku 404 ve směru do Střelic beze změny, ve směru do Brna obslouží zastávku linky 51 před křižovatkou.

Troubsko, u kapličky – pro linku 403 s výjimkou nedělních spojů 115,
116, 117 a 119 bez obsluhy. Pro linku 404 beze změny.

Brno, Pod dálnicí, Ostopovice, Branky, Ostopovice, náměstí, Ostopovice, rozcestí, Ostopovice, smyčka, Ostopovice, Lipová, Troubsko, u dráhy – bez obsluhy linkou 404.

Brno, ZŠ Vedlejší – nadále bez obsluhy linkami 403 a 404.
Brno, Osová – nadále obsluhovaná zastávka u TT směr Labská.

Timetables :