Integrated Public Transport System of the South Moravian Region

Výluka Drásov, most

From: 9/13/20 10:00 PM

To: 12/21/20 10:59 PM

Od pondělí 14. 9. 2020 začíná výluka v Drásově - oprava mostu přes Lubě.

Linka 320, spoj 110 bude z Drásova, náměstí odjíždět od označníku na silnici do Čebína.
Linka 321 bude v úseku mezi zastávka mi Drásov, náměstí a Drásov, most vedena obousměrným odklonem po silnici II/379 ve směru na Tišnov, po místních komunikacích v Drásově kolem průmyslových podniků a po pravém břehu toku Lubě k silnici III/37913 a dále po své trase.

Změna zastávek:
Drásov, náměstí: pro linku 320, spoj 110 a linku 321 je přesunuta k označníkům na silnici do / od Čebína;
Drásov, most: je přesunuta přibližně o 70 metrů směrem k Všechovicím.