Integrated Public Transport System of the South Moravian Region

Břeclav: Výluka Břeclav, ul. 17. listopadu

From: 9/15/20 10:00 PM

To: 11/30/20 10:59 PM

Od 16. 9. 2020 do 30. 11. 2020 bude probíhat výluka v Břeclavi (ul. 17. listopadu (od nám. TGM mimo po nábř. Komenského mimo).

Autobusové linky pojedou následovně:

Linky 542, 573, 574 pojedou mezi zastávkou Skopalíkova a autobusovým nádražím obousměrně odklonem ulicemi Sovadinova – J. Palacha – Stromořadní. Na této trase navíc obslouží zastávky MHD Břeclav „Slovácká“ a „Sovadinova“. Spoje linek 542 a 574 budou obsluhovat zastávku „Břeclav, poliklinika“ závleky po ulicích 17. listopadu – nábř. Komenského – 17. listopadu.
Linky 570 a 571 pojedou mezi nám. TGM (resp. 1. máje) a autobusovým nádražím obousměrně odklonem ulicemi Sladová – Čermákova – nábř. Komenského. Ve směru na autobusové nádraží zastaví na náhradní zastávce „Břeclav, nám. TGM kostel“ na ulici Sladová.
Linka 572 – pouze spoje obsluhující zastávky na nám. TGM a nemocnici – tyto vybrané spoje pojedou namísto k zastávce „Břeclav, nemocnice“ k zastávce „Břeclav, poliklinika“ z ulice Jana Palacha k poliklinice obousměrně odklonem ulicemi 17. listopadu – nábř. Komenského. Na této odklonové trase zastaví ve směru k poliklinice namísto zastávky „Břeclav, nám. TGM kostel“ na zastávce „Břeclav, kulturní dům“ a ve směru na autobusové nádraží namísto zastávky „Břeclav, nám. TGM MěÚ“ na zastávce „Břeclav, průmyslová škola“.
Linky 561, 563, 566 a 567 pojedou mezi zastávkami Jana Palacha a Nám. TGM kostel obousměrně odklonem nábř. Komenského a ulicemi Čermákova a Sladová.
Linka 562 a 568 pojedou mezi zastávkami Nám. TGM kostel a Jana Palacha nebo Poliklinika obousměrně odklonem ul. Sladová a Čermákova.
Linka 564 pojede mezi zastávkami Jana Palacha nebo Průmyslová škola a Nám. TGM MěÚ obousměrně odklonem ul. Čermákova a Sladová.
Spoj 32 linky 569 pojede od zastávky Slovácká ulicemi Čermákova a Sladová na zastávku Nám. TGM kostel (zastávka směr Jana Palacha) a dále větví kolem MěÚ na Tř. 1. máje do zastávky Lesní.
Spoj 102 linky 569 pojede od zastávky Dům kultury ulicemi Čermákova a Sladová na Nám. TGM, které objede po vnitřní straně a obslouží zastávku Nám. TGM kostel ve směru do Poštorné a zpět ulicemi Sladová a Čermákova k zastávce Poliklinika.

Timetables :