Integrated Public Transport System of the South Moravian Region

Přesun zastávky Hevlín, škola

From: 8/16/20 10:00 PM

To: 11/10/20 10:59 PM

Linka 104 a 820 mají upravenou trasu po Hevlíně a přesunutou zastávku Hevlín, škola ke kostelu.

Přeložené zastávky:
Hevlín, škola – všechny označníky zastávky přeloženy ke kostelu v Hevlíně

Přesuny zastávek platí od 17. 8. 2020 do 10. 11. 2020.