Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Velká vlaková výluka Brno - Blansko 2021/2022

12.12.2021 na jeden rok zcela přestaly jezdit vlaky mezi Brnem a Blanskem a jsou nahrazeny náhradní dopravou. Na této stránce najdete ucelené informace týkající se výluky.

Aktuální jízdní řády najdete vždy na www.idsjmk.cz.

►KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ LETÁK KE STAŽENÍ ZDE◄


Změny od 1. 6. 2022

Od 1. 6. 2022 do 26. 8. 2022 se tato výluka rozšíří o výluku obou traťových kolejí Březová nad Svitavou – Svitavy a o výluku napájení v úseku Blansko – Svitavy. To bude mít zásadní vliv na dopravu v celém úseku Brno – Blansko – Svitavy.

Vlaky linky S2 jedou v úseku Blansko - Letovice motorovými soupravami, z důvodu nemožnosti napájení tohoto úseku elektrickou energií. V ranní a odpolední špičce pracovních dnů jsou tyto vlaky v úseku Blansko - Skalice n.Sv. - (Letovice) doplněny spoji NAD, které budou vedeny jako pokračování linky xS2B Brno – Blansko.

Vlaky linky R19 jsou nahrazeny v úseku Brno – Svitavy autobusy náhradní dopravy (NAD) jedoucími jako linka xR19 podle výlukového jízdního řádu.

Vlaky linky S21 jsou nahrazeny v úseku Skalice n. Svit – Boskovice - (Velké Opatovice) autobusy NAD jedoucími jako linka xS21 podle výlukového jízdního řádu.

Vlaky linky S22 jsou nahrazeny v úseku Letovice – Březová n.Svit. autobusy NAD jedoucími jako linka xS22 podle výlukového jízdního řádu. V souvislosti s výlukou dojde k úpravě jízdních řádů navazujících autobusových linek IDS JMK na vlaky nebo autobusy náhradní dopravy, zejména v uzlech Skalice nad Svitavou a Letovice, spočívající v minutových posunech vybraných spojů daných linek.

Od 1. do 7. 6. 2022 navíc proběhne výluka ve výluce v úseku Blansko – Rájec-Jestřebí. Tato výluka se bude asi opakovat také v srpnu (1 týden)

Rychlíky R19 a spěšné vlaky S2 (Svitavy) – Březová nad Svitavou - Brno

 • Přímá linka xR19A Svitavy – Březová n. Sv. – Letovice – Brno a zpět v časech rychlíků a spěšných vlaků ve Svitavách. Přeprava kol bude zajištěna dodávkou u všech denních spojů.
 • Přímá linka xR19B Svitavy – Březová n. Sv. – Letovice – Skalice n. Sv. – Boskovice – Blansko a zpět opět v časech rychlíků a spěšných vlaků ve Svitavách. Přeprava kol bude zajištěna dodávkou v soboty, neděle a státní svátky u denních spojů.
 • Přímá linka xR19S Skalice n. Sv. – Brno a zpět v časech nahrazovaných vlaků ve Skalici n. Sv. tak, aby byly zajištěny přípojové vazby ve Skalici n. Sv. mezi linkou náhradní dopravy a návaznými linkami IDS JMK.

Všechny autobusy náhradní dopravy budou označeny xR19 a cílovou stanicí, případně směrem jízdy.

Linka S2 Brno – Blansko – Letovice

 • V úseku Brno – Blansko bude nadále zajišťována náhradní autobusová doprava linkou xS2B ve stávajícím rozsahu a v úseku Brno-Královo Pole – Blansko linkou xS2K a 233 s částečným omezením spojů, které v Blansku navazovaly na rychlíky a od rychlíků.
 • V úseku Blansko – Skalice n. Sv. – Letovice bude zajištěna v návaznosti na náhradní dopravu Brno – Blansko vlaková doprava v motorové trakci v celodenním intervalu 60 minut.
 • V ranní a odpolední špičce pracovních dnů budou v úseku Blansko – Skalice n. Sv. vybrané spoje náhradní dopravy linky xS2B Brno – Blansko prodlouženy přes Rájec-Jestřebí až do Skalice n. Sv. tak, aby půlily 60 minutový interval osobních vlaků ve výše uvedeném úseku na 30 minut a byly zajištěny přípojové vazby ve Skalici n. Sv. na linky IDS JMK dvakrát za hodinu, jednou od vlaku a podruhé od autobusu NAD. Obdobně to platí i v opačném směru Skalice n. Sv. – Blansko – (Brno).

Linka S21 Skalice nad Svitavou – Boskovice – (Velké Opatovice

 • Z důvodu zajištění zachování přípojů mezi linkami S2 a S21 ve Skalici nad Svitavou po dobu motorového provozu na lince S2, kdy vlaky od Blanska budou do Skalice nad Svitavou přijíždět později a ve směru do Blanska odjíždět dříve, budou vlaky na lince S21 nahrazeny náhradními autobusy xS21 v 60 minutovém intervalu, vlak by tyto těsné přípoje nemohl obousměrně zajistit.
 • Rozsah dopravy mezi Boskovicemi a Velkými Opatovicemi zůstane zachován dle současně platného JŘ, jen s určitou úpravou časových poloh autobusů náhradní dopravy.

Linka S22 Svitavy – Březová nad Svitavou – Letovice

Osobní vlaky ve výše uvedeném úseku budou vždy nahrazeny dvojicí spojů náhradní dopravy xS22 tak, aby jeden spoj byl vždy provázán na vlakové přípoje ve Svitavách a druhý spoj provázán na vlakové přípoje v Letovicích.

Výluka Blansko – Rájec-Jestřebí 1. 6. 2022 – 7. 6. 2022 (1. – 10.8.2022)

Současně se zahájením výluky Svitavy – Březová n. Sv. bude na sedm dní zastaven veškerý provoz vlaků mezi Blanskem a Rájcem-Jestřebí (1.–7.6.2022). Všechny osobní vlaky budou v dotčeném úseku nahrazeny autobusy prodloužením vybraných návazných spojů linek xS2B a xS2K z Brna přes Blansko do Rájce-Jestřebí a opačně s přestupem mezi autobusy a vlaky v Rájci-Jestřebí. Tato výluka souvisí se stavbou nového silničního nadjezdu v Blansku a bude se ještě opakovat v termínu 1. – 10.8.2022.

Výluka Blansko – Rájec-Jestřebí 1.-7. 6. 2022 + jeden týden v srpnu

Současně se zahájením výluky Svitavy – Březová n/S bude na sedm dní zastaven veškerý provoz vlaků mezi Blanskem a Rájcem-Jestřebí (1. – 7. 6. 2022). Všechny osobní vlaky budou v dotčeném úseku nahrazeny autobusy prodloužením vybraných návazných spojů linek xS2B a xS2K z Brna přes Blansko do Rájce-Jestřebí a opačně s přestupem mezi autobusy a vlaky v Rájci-Jestřebí. Tato výluka souvisí se stavbou nového silničního nadjezdu v Blansku a bude se ještě opakovat v srpnu.

Vliv na návazné autobusové linky na Boskovicku a Letovicku

V souvislosti s uvedenou výlukou dojde k úpravě jízdních řádů navazujících autobusových linek IDS JMK na vlaky nebo autobusy náhradní dopravy, zejména v uzlech Skalice n. Sv. a Letovice, spočívající v minutových posunech vybraných spojů daných linek.

Změny na autobusových linkách nahrazujících vlaky mezi Brnem, Bílovicemi nad Svitavou a Adamovem od 1.6.2022

V období letních měsíců červen, červenec a srpen se z důvodu nižší frekvence cestujících upravují jízdní řády linek xS2A a xS2D a některých dalších linek.

Jízdní řády od 1. 6. 2022


Linka xS2D Brno, hlavní nádraží - Adamov

Pro komfortní zajištění dopravy mezi Adamovem a Brnem je zřízena linka xS2D, která jede ze zastávky Adamov, žel. st. a zastavuje na zastávce Adamov, žel. zast. Dále jede bez zastavení přes Křtiny a Ochoz u Brna na zastávku Brno, Dělnický dům s možností přestupu směr Slatina a je ukončena na Hlavním nádraží (u viaduktu Křenová) .

Linka xS2D jezdí v pracovní dny ve špičce, dopoledne, večer a o víkendech. Dojezd do Brna před 5. hodinou a odjezd z Brna po 23. hodině je zachován.

Na lince xS2D bude pro cestu z Adamova do brněnské zóny 100 postačovat jízdenka na 3 zóny / 90 minut za 27 Kč. Pro cestu do brněnské zóny 101 bude potřeba jízdenka na 4 zóny / 90 minut za 34 Kč. Tzn. stejné jízdenky jako dosud. Stávající předplatní jízdenky zůstávají v platnosti. I když je trasa linky xS2D delší než u linky x S2A s přestupem na tramvajovou linku č. 4 cestovní doba se pro cestující z Adamova do centra Brna k hlavnímu nádraží je srovnatelná se současným stavem.

Redukce provozu na stávající lince xS2A

Většina spojů stávající linky xS2A je zkrácena do Bílovic nad Svitavou a zastavuje na všech zastávkách po Bílovicích. Pro zajištění spojení do zastávky Babice nad Svitavou (náhrada za železniční zastávku) bude po celý den i o víkendech linka xS2A 1x za hodinu prodloužena z Bílovic do Adamova.

Spojení Bílovice nad Svitavou – Blansko

Pro spojení z Bílovic do Blanska je možné použít linku xS2A s přestupem na xS2C.

Podrobný popis výluky platný k 12. 3. 2022

Od 12.3.2022 došlo ke změně Velké vlakové výluky Brno - Blansko. Všechny vlaky linek S2 a R19 v úseku mezi Brnem a Blanskem jsou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která je organizována podle výlukového jízdního řádu. Náhradní autobusová doprava jede po několika odlišných linkách.

 • Linka xS2A: Brno, Lesná, nádraží - Brno, Tomkovo nám. - Bílovice nad Svitavou (zastavuje na všech zastávkách v obci po trase (mimo nádraží) - Adamov, obchodní dům
 • Linka xS2B: Brno hl.n. - Blansko, žel.st. - (Blansko, Svitavská - u každého spoje jeden autobus)
 • Linka xS2C: Adamov, žel. st. - Blansko, aut. st.
 • Linka xS2D: Brno hl.n. – Brno, Dělnický dům – přes Křtiny (bez zastavování v zastávkách po trase) – Adamov, žel. st.
 • Linka xS2K: Brno, Královo Pole, nádraží - Blansko, aut. st.

Změna autobusových linek IDS od 12. 3. 2022:

 • Linka E75: je prodloužena vybranými spoji o úsek Bílovice nad Svitavou – Brno, Židenice, nádraží - zastavuje na všech zastávkách v Bílovicích, dále zastavuje na zastávkách Obřany, sídliště – Proškovo náměstí/Obřanská, u školy (přestup na tramvaj 4 směr centrum) – Židenice, kasárna – Židenice, nádraží a odtud dále po pravidelné trase.
 • Linka 210: je ve směru od Babic nad Svitavou do Brna prodloužena k židenickému nádraží. V Bílovicích zastavuje na všech zastávkách (mimo nádraží), dále na Proškově náměstí/Obřanská, u školy (přestup na tramvaj 4 směr centrum) – Židenice, kasárna – Stará osada a Židenice, nádraží.
 • Linka 233: jede z Blanska bez zastavení až k žel. stanici Brno-Královo Pole.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy

Linka xS2A

 • Brno: zastávka MHD linek č.44, 46, 57, 84 "Lesná, nádraží" - zastávka MHD linek č.44, 46, 57, 84 "Štefánikova čtvrť" - zastávka MHD linek č.25, 26, 44, 57, 84 "Merhautova" - zastávka MHD linek č.25, 26, 44, 84 "Tomkovo náměstí" - zastávka MHD linek č.4 a 75 "Proškovo náměstí" - zastávka MHD linek č.4 a 75 "Obřanská - u školy".
 • Bílovice nad Svitavou: v obci, na autobusových zastávkách IDS JMK "Bílovice n. Sv., Na Nivách", „Bílovice n.Sv., hřbitov“, „Bílovice n.Sv., náměstí“.
 • Babice nad Svitavou: při ústí mostku přes řeku ve směru k žel. zastávce a penzionu.
 • Adamov: před staniční budovou na autobusové zastávce IDS JMK "Adamov, žel.st.".
 • Adamov, zastávka: na autobusové zastávce IDS JMK "Adamov, žel. zast." - na autobusové zastávce IDS JMK "Adamov, obchodní dům".

Linka xS2B

 • Brno, hl.n.: na ulici Benešova tř., v prostoru AN stanoviště č.6 (jen nástup) a v prostoru AN na ulici Benešova tř. (jen výstup).
 • Brno, Židenice: na ulici Drobného na zastávce MHD linky č.67 "Náměstí 28.října" (do centra jen pro výstup, z Brna jen pro nástup)
 • Blansko: před staniční budovou (jen nástup) - na aut.st. stanoviště č.16 (jen výstup)
 • Blansko, město: na zastávce IDS JMK "Blansko, Svitavská"

Linka xS2C

 • Adamov - před staniční budovou na autobusové zastávce IDS JMK "Adamov, žel.st."
 • Adamov zastávka - na autobusové zastávce IDS JMK "Adamov, žel. zast."
 • Blansko - před staniční budovou (nově nástup i výstup)

Linka xS2D

 • Adamov - před staniční budovou na autobusové zastávce IDS JMK "Adamov, žel.st."
 • Adamov zastávka - na autobusové zastávce IDS JMK "Adamov, žel. zast."
 • Brno, Židenice - na tramvajové zastávce IDS JMK „Dělnický dům“ (do centra jen pro výstup, z Brna jen pro nástup)
 • Brno, hl. n. - na zastávce na ul. Nádražní u viaduktu Křenová, stan.č.10

Linka xS2K

 • Brno, Královo Pole - před staniční budovou na zastávce "Královo Pole , nádraží" (zastávka linky 43)
 • Blansko - na autobusovém stanovišti č. 14 (jen nástup) - na autobusovém stanovišti č.16 (jen výstup)

Změny na lince xS2B od 12.3.2022 (26. 3. 2022):

 • v soboty, neděle a ve svátky zaveden nový spoj Blansko, Svitavská (4:09 hod.) – Blansko (4:12 hod.) – Brno hl.n., Benešova tř. (4:50 hod.)
 • spoj 874 opožděn na odjezdu z Brna hl.n., Benešova tř. v 4:32 od rozjezdu nočních linek
 • spoj 1371 uspíšen na příjezdu do Brna hl.n., Benešova tř. ve 2:55 k rozjezdu nočních linek

Od 26. 3. 2022 byl zahájen během sobot, nedělí a státních svátků na lince xS2B provoz dvou cyklo přívěsů (do 30.10.2022). Kola je možno nakládat a vykládat pouze v zastávkách Brno hl.n., Benešova tř. a Blansko (resp.Blansko, aut.st.).

Aktuální jízdní řády najdete vždy na www.idsjmk.cz.

Kde koupit jízdní doklady

 • Na linkách xS2A, xS2D, xS2C, 210, 211, 233 prodává jízdní doklady řidič a nástup je jen prvními dveřmi. Předem koupené a neoznačené papírové doklady IDS JMK se označí v označovači.
 • Na linkách 75, E75 prodává jízdní doklady řidič. Nástup je mimo Brno jen prvními dveřmi, v Brně všemi dveřmi. Předem koupené a neoznačené papírové doklady IDS JMK se označí v označovači.
 • Na linkách xS2B a xS2K je nutné koupit jízdní doklady předem na pokladně nebo v jiném předprodeji. V Brně na Benešově ulici prodá jízdní doklad i průvodčí. Nástup je jen prvními dveřmi. Předem koupené a neoznačené papírové doklady IDS JMK se označí v označovači.

Platnost jízdních dokladů

 • Pro cestu Blansko – Brno, Královo Pole (zóna 101) je třeba jízdenka na 4 zóny. Je nutné použít autobusy 233 nebo xS2K. V rámci zóny 101 lze pokračovat i městskou dopravou. Při cestě z Kr. Pole do centra Brna (zóny 100) už je nutné použít jízdenku na 5 zón.
 • Pro cestu Blansko – Brno, centrum (zóna 100) postačuje také jízdenka na 4 zóny. Je však nutné použít autobusy xS2B – nástup nebo výstup je možný jak na Hlavním nádraží, tak na zastávce Nám. 28. října. Lze pokračovat dále městskou dopravou po zóně 100, ale už není možný přejezd do zóny 101.
 • Držitelé předplatních jízdenek pro zóny 100, 101, 215, 225, 235 a případné další zóny mohou cestovat jak přes Kr. Pole, tak přes Adamov a v Brně mohou cestovat v obou zónách.
 • Držitelé předplatních jízdenek pro zóny 100, 215, 225, 235 a případné další zóny mohou cestovat do zóny 100 linkou xS2B. Při cestě linkou xS2K nebo 233 si musí doplatit 1 zónu.
 • Pro cestu Adamov – Brno (zóna 100) linkou xS2D stačí jízdenka na 3 zóny za 27 Kč, platí i předplatní jízdenka na zóny 100, 215, 225 + případné další zóny.
 • Jízdenky vydané v tarifu ČD a SJT (OneTicket) lze využít pouze v barevných linkách na plánku. Neplatí v šedých linkách. Pokud jsou tyto doklady elektronické, je při cestě jinou linkou než xS2B a xS2K nutné požádat na pokladně nebo u průvodčího o vystavení náhradního tištěného jízdního dokladu.

Přeprava zavazadel, kočárků a jízdních kol

 • Na všech linkách platí Smluvní přepravní podmínky IDS JMK pro autobusy, lze tedy přepravovat kočárky, zavazadla do stanovených rozměrů, psy, koloběžky, lyže, atd.
 • Na lince xS2A je možné přepravovat jízdní kola o víkendech na všech spojích (mimo poslední spoj z Brna).
 • Na lince xS2B je možné přepravovat jízdní kola ve vybraných spojích k rychlíkům R19.
 • Na lince 233 bude zahájena přeprava kol od vyhlášení.

Kontakty

V případě, že máte jakýkoliv dotaz neváhejte se obrátit na jeden z uvedených kontaktů.

►Průběh stavby můžete sledovat na našich sociálních sítích◄