Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Skupinové cestování

Jste škola a chystáte se s dětmi na výlet? Jedete s přáteli poznávat krásy jižní Moravy? Chcete mít jistotu, že se všichni vejdete do vlaku či autobusu? V tom případě je nutné vaši cestu nahlásit předem. Skupiny o více než 10 osobách jsou povinny nás nejpozději 10 dnů před plánovanou jízdou informovat.

Poptávka přepravy skupin

Skupiny nahlašujte pouze prostřednictvím formuláře na odkazu níže. Hlášení skupin jinou formou nebude akceptováno.

Formulář zde

Cestu skupin do 10 osob není nutné nahlašovat předem. Pokud vás cestuje více než 10 osob, je nutné nahlásit vaši cestu minimálně 10 dnů předem proto, abychom mohli soustředit všechny žádosti a připravit potřebná dopravní opatření. V opačném případě riskujete, že nebudete přepraveni! Spojem se v daný moment může přepravovat jiná početná skupina, která bude mít cestu nahlášenou. Přepravu standardně velkých skupin v brněnské městské dopravě (typicky školní třída) není nutné hlásit. Vzhledem k vysoké četnosti spojů doporučujeme se rozdělit do více menších skupin.

Nahlášení skupiny automaticky neznamená, že přeprava bude schválena. Vyčkejte informačního e-mailu, který vám bude zaslán po prověření všech okolností vaší cesty. V případě, že je vaše cesta zamítnuta, cestování skupiny nelze garantovat. V takovém případě doporučujeme oslovit soukromého dopravce, který vás za smluvní ceny přepraví tam, kam bude třeba. Běžnou linkou však přepraveni nebudete.


Nahlášení skupiny

Cestu skupin do 10 osob není nutné nahlašovat předem. Pokud vás cestuje více, je nutné nahlásit vaši cestu minimálně 10 dnů předem.

Prověření dostupnosti

Kolegové vaši žádost prověří. Je nutné ověřit běžnou obsazenost spoje, a také, zda nemá v plánu cestovat další jiná skupina stejným spojem.

Potvrzení cestování

Na základě zjištěných informací kolegové rozhodnou o schválení, či zamítnutí cestování. O každém z těchto kroků budete informováni e-mailem.

Cesta skupiny

Pokud kolegové cestování schválí, pak vám nic nebrání v cestování. S vaší cestou bude počítat i řidič, který o skupině dostane základní informace.


Zamítnutí přepravy

Ano, i to se může stát, zejména pak v případě, pokud svůj záměr cesty oznámíte příliš pozdě, případně budete skupinu nahlašovat jinou cestou, než přes náš formulář. O případném zamítnutí cestování skupiny vás budeme informovat e-mailem. Posílení dopravy je možné pouze v případě časů odjezdů podle jízdních řádů konkrétní linky. Není možné přistavit autobus ve vámi určený čas.

Včasné nahlášení

Pokud jste nám včas oznámili záměr cestovat, bude vám zaslán potvrzovací e-mail. S posílením spojů můžete počítat tehdy, pokud od nás obdržíte příslušné potvrzení. Následně kolegové prověří obsazenost spoje, který chcete využít, a případně zařídí posilový spoj, pokud to bude nutné. E-mail, který od nás dostanete, si prosím vezměte při cestování s sebou, bude sloužit jako potvrzení pro řidiče, že jste nahlášená skupina! Při cestování autobusem a potvrzeném posílení linky prosím využijte autobus s nápisem POSILOVÝ VŮZ, bude-li přistaven. V opačném případě využijte standardní autobus.

Nákup jízdenek

Jízdní doklady pro přepravu skupiny kupujte prostřednictvím aplikace IDS JMK Poseidon, případně prostřednictvím e-shopu. V obou případech dostáváte nebo si můžete vygenerovat daňový doklad. Pokud nemůžete využít ani jednu z uvedených možností, můžete využít tradiční způsoby koupě jízdenek. V systému IDS JMK nelze zakoupit skupinovou jízdenku a místenku k sezení!

Zrušení již nahlášené skupiny

Pokud se rozhodnete svou cestu zrušit nebo změnit, klikněte na formulář cestování skupin a v horním pravém horu jděte do sekce |SPRÁVA OBJEDNÁVEK|. Zadáním 5místného kódu, (obdrželi jste jej při nahlašování skupiny) můžete vaši cestu editovat. Stejně tak nás, prosím, informujte o případné změně počtu cestujících již schválené přepravy.


V případě nejasností či dotazů se můžete obrátit na telefonickou informační linku na čísle 5 4317 4317 | volba 1 - regionální doprava, či na e-mail info@kordis-jmk.cz.