Integrated Public Transport System of the South Moravian Region

BRNO: Diversion Lesnická

From: 1/8/21 11:00 PM

To: 9/30/21 10:00 PM

Dear passengers,
from 9th of January 2021 tram diversion Lesnická will start in Brno.

Line 9 - trams will be diverted do Štefanikova čtvrt.  Replacement buses will operate as line 46  (Provazníkova - Pošta Černá Pole (new stop at the crossroads Jugoslávské x Zemědělské street) – Zemědělská – Erbenova – Schodová – Náměstí 28. října – Dětská nemocnice and line x9 ( Haškova – Loosova – Fillova – Slavíčkova – Halasovo náměstí – Fügnerova – Bieblova – Lesnická – Pošta Černá Pole (zastávka u křižovatky ulic Jugoslávské a Zemědělské) – Tomanova (changed on Jugoslávská street) – Jugoslávská – Dětská nemocnice)

Line 11 will not serve area Černých Pole and Lesná.

Night line N93 will be diverted in section Bieblova – Jugoslávská line x9.

Please use journey planner.

Stop changes:
Jugoslávská – for line 9 changes to Merhautova street, line x9 will serve stop line No. 9 in the Jugoslávská street
Tomanova – stop changed to Jugoslávská street, stop will be served by lines x9 and N93
Zemědělská – stop changed to Zemědělská street, served only by line 46
Pošta Černá Pole – new stop at the crossroads Jugoslávská × Zemědělská street, served by lines x9, 46 and N93
Lesnická – of of order by line 46, line x9 and N93 will serve stops lines 25 and 26
Bieblova, Fügnerova, Halasovo náměstí – line x9 will serve the stop with line N93 on near roads
Čertova rokle – out of orderTimetables :