Logo IDS JMK
Integrovaný dopravní systém
Jihomoravského kraje
Oficiální stránky Statutárního města Brna
Oficiální stránky Jihomoravského kraje
Česky
English
Deutsch
Russia
Esperanto
5 4317 4317
Facebook
info@kordis-jmk.cz
DOSTÁVEJTE INFORMACE
O ZMĚNÁCH V DOPRAVĚ

 
 
Informace k ochraně osobních údajů.
ZMĚNY V POSEIDONU
Upozorňujeme, že přihlášení pod tímto textem je pouze do staré verze POSEIDONU. Údaje z nové verze najdete přímo ve svém mobilním zařízení. Stará verze POSEIDONU přestane prodávat jízdenky 30. 4. 2018. Nainstalujte si novou verzi!

Můj IDS JMK

Zapomenuté heslo
Registrace

Anketa

oprava
Jak často jezdíte na jarní výlety po Jihomoravském kraji? Npočítejte cesty na chaty a zahrady.
Každý víkend a častěji
Přibližně jednou za 14 dní
Přibližně jednou za měsíc
Méně často nebo vůbec
Jsou to nejčastěji výlety…
Především do přírody bez návštěv kulturních památek
Především za návštěvou hradů, zámků, muzeí, apod.
Na kulturní a společenské akce
Snažím se vše kombinovat
Kdy na ně nejčastěji vyrážíte?
Co nejdříve ráno, nejpozději v 8:00
Mezi 8:00 až 8:30
Mezi 8:30 až 9:30
Mezi 9:30 až 10:30
Později
Jezdíte na ně nejčastěji …
Veřejnou dopravou
Autem
Na kole
Jinak
Kolo s sebou berete …
Téměř nikdy
Prakticky vždycky
Občas či výjimečně
Celkem hlasovalo 723 osob.

MĚSTSKÁ DOPRAVA VE ZNOJMĚ

Základní informace

Od 1. ledna 2010 dochází ke změně dopravce ve znojemské městské dopravě. Přinášíme základní informace o chystaných úpravách a zlepšeních, které nové řešení dopravy přinese.
Městskou dopravu ve Znojmě nově zajistí pět autobusových linek označených čísly 801 až 805 a dvě noční linky 808 a 809. Nové číselné označení souvisí s přípravou rozšíření IDS JMK na Znojemsko od 1. července 2010 a po tomto datu se již nebude měnit. Na zajištění provozu se budou podílet dva dopravci. Většinu spojů, zejména na linkách 802 až 805, zajístí Znojemská dopravní společnost Psota. Na lince 801 bude jezdit především společnost BDS-BUS. Oba dopravci budou mít stejný tarif a vzájemně si budou uznávat jízdenky i čipové karty. Cestující tak pozná rozdíl snad jen v barvě autobusu.
  • Kompletní informační leták naleznete zde.
  • Ceník jízdného naleznete zde.
  • Plán sítě linek naleznete zde.

Jízdní řády městské dopravy ve Znojmě platné od 1. ledna 2010

*Zastávkové jízdní řády linek 804 a 805 jsou stejné.
Souhrné jízdní řády
801
802
803
804
805
808
809
Zastávkové jízdní řády
801
802
803
804*
805*

Trasy linek IDS JMK

Linka Trasa Dopravce
801 Znojmo: Hradiště - nádraží - Suchohrdly - Kuchařovice BDS-BUS
PSOTA
802 Znojmo: Nová nemocnice - nádraží - Nový Šaldorf - Oblekovice PSOTA
803 Znojmo: Nová nemocnice - Pražská - nádraží - Družstevní - Dobšice BDS-BUS
PSOTA
804 Znojmo: Oblekovice - nádraží - Nová nemocnice - Přímětice BDS-BUS
PSOTA
805 Znojmo: Oblekovice - nádraží - Přímětice - Mramotice PSOTA
808 Znojmo: Železniční stanice - Přímětice - Mramotice - Kasárna - Hradiště PSOTA
809 Znojmo: Železniční stanice - Oblekovice - Konice - Popice - Načertice - Derflice PSOTA

Podrobné informace

Linkové vedení vychází ze současného uspořádání linek. Linky 801 a 802 pojedou po stejných trasách jako dosavadní linky 1 a 2. Linka 802 navíc obslouží i zastávku Vančurova, DPS. Linka 803 vychází ze stávající linky 3. Místo po ulici Průmyslové je ale vedena po ulici Družstevní. Nabízí tak společně s linkami 804 a 805 pravidelné a časté odjezdy z ulice Vídeňská směr centrum města. Linka 803 v pracovní dny od 8 do 18 navíc pojede ve směru od Nové nemocnice do Dobšic přes Horní náměstí. Linky 804 a 805 vytvoří spojení od Oblekovic do Přímětic. Obě linky jedou prakticky po stejné trase. Linka 804 však navíc zajede k Nové nemocnici.
V páteřním směru od Oblekovic do Přímětic pojedou autobusy častěji než v současné době. Linky 804 a 805, které toto spojení zajistí, pojedou v ranních a odpoledních špičkách pracovních dnů každých 10 minut, mimo špičku každých 20 minut. Večer pojedou tyto linky po cca 30 až 60 minutách. Pravidelné odjezdy Autobusové linky budou jezdit v pravidelných časech. Cestující si mohou snadno a rychle zapamatovat své odjezdy. Například linky 804 a 805 směr Přímětice odjíždí v ranní a odpolední špičce v každou hodinu od nádraží vždy v minutových časech 06, 16, 26, 36, 46 a 56, dopoledne pak v časech 06, 26 a 46. V pravidelných jednoduše zapamatovatelných časech budou jezdit i ostatní linky.
Jízdní řády jsou vytvořeny tak, aby ve společných úsecích neodjížděly všechny linky stejným směrem v jeden okamžik, ale byly vzájemně provázané. Tím se nabídka ve společném úseku stane ještě častější. Například ze zastávky Vídeňská, u kasáren až po Náměstí Svobody budou autobusy jezdit ve špičkách po cca 5 až 10 minutách a mimo špičku dopoledne po cca 10 minutách. Snadno k Nové nemocnici Jedním z výsledků nově přepracovaných jízdních řádů je zkvalitnění spojení k Nové nemocnici. Dopoledne i odpoledne se tam bude možné dostat od nádraží jednou z linek 802, 803 a 804 každých cca 10 až 20 minut.
Jízdní řády jsou vytvořeny tak, aby cestující měli možnost přestoupit na návazné regionální autobusy v rámci připravovaného rozšíření IDS JMK. Většina spojů linek 801 a 802 se navíc bude potkávat u nádraží ve stejný čas. Cestující jedoucí např. linkou 801 od Kuchařovic a Suchohrdel tak bude moci přestoupit na linku 802 k Nové nemocnici. Cestující od Oblekovic a Nového Šaldorfa budou moci přestoupit na linku 801 směr Náměstí Svobody a Hradiště. Návaznost bude zajištěna i v opačném směru.
Ceny jízdného ve Znojmě se sjednotily s cenami ostatních měst Jihomoravského kraje. Výhodnější se pro dospělé stala předplatní měsíční jízdenka. Po zavedení IDS JMK od poloviny roku výrazně ušetří i dojíždějící do Brna nebo okolních obcí.
Ceny jednorázových jízdenek se od 1. ledna 2010 nemění. Kvůli změně dopravce je ale potřebné vyřídit si novou čipovou kartu. Žádost o její vydání lze podat v kontaktních místech dopravců - v ČDcentru na vlakovém nádraží, na Rudoleckého ul. 25 a na ul. Milady Horákové 10. Je nutné vyplnit žádost (k dispozici přímo na kontaktních místech dopravců nebo na www.znojmocity.cz či na podatelnách MěÚ Znojmo) a přiložit fotografii. Hotovou čipovou kartu převezmete v ČDcentru na vlakovém nádraží. Vydání nové karty vyjde na 180 Kč. Pokud využíváte čipovou kartu jako elektronickou peněženku, budete s novou kartou platit stejně jako dosud. U dopravce ZDS-Psota s ní uhradíte jízdné za sníženou cenu (základní 8 Kč nebo zlevněná 4 Kč). U dopravce BDS-BUS nebude zpočátku možné elektronickou peněženkou platit přímo. Bude ale sloužit jako průkaz, který cestujícímu umožní koupit si jízdenku za sníženou cenu i při platbě v hotovosti. Později, od předem stanoveného termínu, pak bude možné kartou platit i u dopravce BDS-BUS. Pokud využíváte čipovou kartu jako předplatní jízdenku, je situace jednodušší. Již od počátku se s ní bude možné prokazovat u obou dopravců. Nově bude možné koupit předplatní jízdenku s platností od libovolného data, nejen od začátku měsíce. Měsíční předplatní jízdenky budou existovat jak v papírové verzi tak ve formě čipové karty. Cestujícím dojíždějícím mimo Znojmo doporučujeme papírovou předplatní jízdenku. Pokud si budou po zavedení IDS JMK chtít koupit jízdenku na další zóny, nebude jim jejich čipová karta postačovat. Cena papírové průkazky činí 20 Kč. Původní karty ČAS-SERVICE ztrácí k 1. lednu 2010 platnost. Po omezený čas karta ještě poslouží jako doklad pro zaplacení snížené ceny za jízdné při platbě v hotovosti. Doporučujeme proto hodnotu na kartách ČAS-SERVICE projet co nejdříve. Vrácení neprojetého zůstatku může cestující požadovat po vydavateli karty.
Občané Znojma a jeho městských částí
Občané Znojma a jeho městských částí s právem na bezplatné cestování – starobní, invalidní nebo částečně invalidní důchodci nad 50 let - si musí vyřídit novou čipovou kartu. Nejprve si vyplní žádost o bezplatné užívání městské dopravy. Tu si stáhnou z webu www.znojmocity.cz nebo fyzicky vyzvednou na kontaktních místech dopravců (ČD Centrum na vlakovém nádraží, Rudoleckého ul. 25, tř. Milady Horákové 10) či na městském úřadě na nám. Armády 8, v přízemí (bývalý okresní úřad). Žádost si nechají potvrdit v kanceláři městského úřadu Znojmo, nám. Armády 8, v přízemí. Následně si cestující na jednom z kontaktních míst dopravců požádají o vydání nové čipové karty. Po jejím zhotovení si ji vyzvednou v ČD centru na vlakovém nádraží. Stávající držitelé čipových karet ČAS-SERVICE s právem na bezplatnou dopravu obdrží novou čipovou kartu zdarma. Noví zájemci o bezplatnou dopravu uhradí za její vydání 180 Kč.
Občané dalších obcí
Občané s právem na bezplatné cestování z okolních obcí se postup pro jeho vyřízení dozví na svých obecních úřadech. Žádost o vydání karty pak podají na výše uvedených kontaktních místech dopravců Držitelé zlaté Janského plakety si o vydání čipové karty na bezplatnou dopravu žádají přímo v kontaktních místech dopravců.
Noví dopravci se zavázali provozovat dopravu také ekologickými plynovými autobusy. Společnost ZDS-Psota zakoupí šest nových plynových autobusů z nedaleké Třebíče, společnost BDS-BUS bude mít jeden plynový autobus ze dvou vyrobených firmou IVECO k provozováni na lince 801.
Více než polovina autobusů provozovaných na znojemské městské dopravě bude bezbariérových. Umožní tak snadný nástup hůře pohyblivým občanům i rodičům s kočárky. Všechny autobusy budou vybaveny hlásičem zastávek a zvukovým hlášením pro nevidomé a slabozraké.
Nové uspořádání linek usnadní cestujícím hledání odjezdů v jízdních řádech. Bude jasné vedení linek bez zbytečných výjimek a složitých vysvětlivek.
VYHLEDÁVAČ SPOJENÍ
Klikněte pro výběr dne
Přidat přestup (max. 3 přestupy)
Příjezd / Odjezd
Všechna spojení / Nízkopodlažní spojení
Prohodit Z / Do
Obsahuje spojení
do 30. 06. 2019.
poseidon_banner
RYCHLÉ ODKAZY
Logo KORDIS JMK, organizátora IDS JMK
Informace a podněty:
Telefon: 5 4317 4317
info@kordis-jmk.cz
KORDIS JMK je členem:
EDITS
KORDIS JMK se účastní následujících projektů EU:
SubNodes


SOLEZ
PERIPHERAL ACCESS
Linking Danube
Projekt Railhuc
EDITS
CENTROPE
Na provoz IDS JMK přispívá:
Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a obce Jihomoravského kraje