Logo IDS JMK
Integrovaný dopravní systém
Jihomoravského kraje
Oficiální stránky Statutárního města Brna
Oficiální stránky Jihomoravského kraje
Česky
English
Deutsch
Russia
Esperanto
5 4317 4317
Facebook
info@kordis-jmk.cz
DOSTÁVEJTE INFORMACE
O ZMĚNÁCH V DOPRAVĚ

 
 
Informace k ochraně osobních údajů.
ZMĚNY V POSEIDONU
Upozorňujeme, že přihlášení pod tímto textem je pouze do staré verze POSEIDONU. Údaje z nové verze najdete přímo ve svém mobilním zařízení. Stará verze POSEIDONU přestane prodávat jízdenky 30. 4. 2018. Nainstalujte si novou verzi!

Můj IDS JMK

Zapomenuté heslo
Registrace

Anketa

oprava
Co vám nejvíc chybí při stávající karanténě?
Kontakty s ostatními lidmi, známými, kolegy…
Návštěvy restaurací, klubů, barů…
Návštěvy sportovišť, welnesů, tréninky…
Možnosti nakupovat …
Kultura, divadla, kino, muzea…
Možnost městského života, ruch na ulicích …
Něco jiného…
Všimli jste si v záplavě informací o koronaviru, jaké je venku krásné jaro?
Určitě, ano…
Ani ne, mám jiné starosti…
Celkem hlasovalo 1121 osob.

univerzální žákovská jízdenka

Základní informace

Studentům a dětem, kteří dojíždějí do škol nebo internátů méně často než 17-krát za měsíc, se předplatní jízdenky IDS JMK nevyplatí. Proto je pro ně zavedena speciální univerzální žákovská jízdenka ve verzích základní - pro studenty od 15 do 26 let za 117 Kč a zlevněná - pro děti do 15 let za 59 Kč.
Univerzální žákovská jízdenka je založena na stejném principu, jako běžná univerzální jízdenka. Skládá se z 24 polí. Cestující si při své cestě podle návodu a tabulky, které jsou na její zadní straně, označí pouze tolik polí, kolik pro svou cestu potřebuje. Při další cestě z jízdenky využije další pole. Pokud mu nedostačují pole na jedné jízdence, může si zbývající pole označit na jízdence další.
Pozor! V tabulce na zadní straně jízdenky jsou pro zjištní potřebného počtu polí dva sloupce. První sloupec využijí ti, kteří cestují jen mimo Brno nebo cestují z mimobrněnských zón do Brna, ale nevyužijí současně obě zóny 100 a 101. Druhý sloupec platí pro cestující, kteří na své cestě využijí obě zóny 100 a 101 anebo cestují pouze v rámci jedné ze zón 100 nebo 101.

Platnost univerzální žákovské jízdenky

  • S univerzální žákovskou jízdenku základní se přepravují žáci škol ve věku od 15 do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin) držitelé platného „Žákovského průkazu“.
  • S univerzální žákovskou jízdenku zlevněnou se přepravují žáci škol ve věku do 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin) držitelé platného „Žákovského průkazu“
  • Jízdenka platí pro jízdu ze zastávky (zóny) místně nebo časově nejbližší místu trvalého bydliště žáka do zastávky (zóny) místně nebo časově nejbližší místu sídla školy nebo její součásti či místa konání praktického vyučování a zpět, a to směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším.
  • Jízdenka platí pouze v období školního / akademického roku ve dnech vyznačených školou na „žákovském průkazu“.
  • Platnost jízdenky je stanovena zónovou a časovou platností. Zónová a časová platnost se určí podle počtu platných tiskových polí dle převodní tabulky uvedené níže.
  • Jízdenku lze použít ve všech linkách IDS JMK včetně vlaků v souladu s Tarifem a Smluvními přepravními podmínkami IDS JMK.
  • Jízdenka je platná pouze při současném předložení platného „žákovského průkazu“.
  • Univerzální žákovskou jízdenku s platností úsekové jízdenky lze během jedné jízdy využít pouze jedenkrát.

Převodní tabulka k univerzální žákovské jízdence

Zónová platnost Platnost Mimo Brno (zón 100 + 101) Včetně Brna (zón 100 + 101)
Počet polí1 Cena základní Cena zlevněná Počet polí 2 Cena základní Cena zlevněná
2 zóny3 1 úsek 1 4,90 2,50 - - -
2 zóny4 2 úseky
10 minut
2 9,80 4,90 3 - -
2 zóny 45 minut 3 14,60 7,40 4 19,50 9,80
3 zóny 90 minut 4 19,50 9,80 5 24,40 12,30
4 zóny 90 minut 5 24,40 12,30 6 29,30 14,70
5 zón 120 minut 6 29,30 14,70 7 34,10 17,20
6 zón 120 minut 7 34,10 17,20 8 39,00 19,70
7 zón 150 minut 8 39,00 19,70 9 43,90 22,10
8 zón 150 minut 9 43,90 22,10 10 48,80 24,60
9 zón 180 minut 10 48,80 24,60 11 53,60 27,00
10 zón 180 minut 11 53,60 27,00 12 58,50 29,50
neomezená 180 minut 12 58,50 29,50 13 63,40 32,00
Vysvětlivky:
1Cesta mimo zóny 100 a 101 s případnou kombinací s jednou z těchto zón.
2Cesta v obou zónách 100 a 101 s případnou kombinací s dalšími zónami.
3Platí pouze ve spoji a úseku, ve kterém byla označena. Neplatí v zónách 100, 101, 225, 235, 571, 575, 675, 800, 740 a 900.
4Nepřestupní jízdenka, na železnici platí na vzdálenost dvou zastávek ležících ve stejné nebo sousedící zóně maximálně 30 minut od označení. Nelze použít pro cestu autobusem mezi zastávkami ležícími v zóně 575. V kombinaci s předplatní jízdenkou nepřenosnou platí tato jízdenka pouze pro 1 zónu.
Příklad 1: Cesta Bukovina - Vyškov
Celkem projedete čtyřmi zónami. Na jízdence proto musíte označit páté prázdné pole. Časová platnost jízdenky je dle tabulky 90 min.
Příklad 2: Cesta Bukovina - centrum Brna (zóna 100)
Rovněž projedete čtyřmi zónami, dvě z nich jsou ale zóny 100 a 101. Na jízdence proto musíte označit až šesté prázdné pole. Časová platnost takto označené jízdenky je také 90 minut.
Příklad 3: Cesta Tišnov - Brno, Královo Pole (zóna 101)
Opět projedete čtyřmi zónami, v nichž ale nejsou obsaženy současně zóny 100 a 101. Na jízdence proto označíte pouze páté prázdné pole. Časová platnost jízdenky je 90 minut.
Příklad 4: Použití více univerzálních jízdenek současně
Chcete jet s univerzální žákovskou jízdenkou přes pět zón. Podle tabulky víte, že potřebujete označit šesté volné pole. Na první univerzální jízdence však zbývají jen dvě volná pole. Označte na ní poslední - 24. pole a zbývají čtyři pole odpočítejte na druhé jízdence a označte. Při kontrole se prokažte oběma jízdenkami.
VYHLEDÁVAČ SPOJENÍ
Klikněte pro výběr dne
Přidat přestup (max. 3 přestupy)
Příjezd / Odjezd
Všechna spojení / Nízkopodlažní spojení
Prohodit Z / Do
Obsahuje spojení
do 30.06.2020
poseidon_banner
RYCHLÉ ODKAZY
Logo KORDIS JMK, organizátora IDS JMK
Informace a podněty:
Telefon: 5 4317 4317
info@kordis-jmk.cz
KORDIS JMK je členem:
EDITS
KORDIS JMK se účastní následujících projektů EU:
CENTROPE
kudyznudy.cz
Na provoz IDS JMK přispívá:
Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a obce Jihomoravského kraje