Logo IDS JMK
Integrovaný dopravní systém
Jihomoravského kraje
Oficiální stránky Statutárního města Brna
Oficiální stránky Jihomoravského kraje
Česky
English
Deutsch
Russia
Esperanto
5 4317 4317
Facebook
info@kordis-jmk.cz
DOSTÁVEJTE INFORMACE
O ZMĚNÁCH V DOPRAVĚ

 
 
ZMĚNY V POSEIDONU
Upozorňujeme, že přihlášení pod tímto textem je pouze do staré verze POSEIDONU. Údaje z nové verze najdete přímo ve svém mobilním zařízení. Stará verze POSEIDONU přestane prodávat jízdenky 30. 4. 2018. Nainstalujte si novou verzi!

Můj IDS JMK

Zapomenuté heslo
Registrace

Anketa

oprava
Když cestujete příměstskými vlaky, která sedadla si nejraději vybíráte?
Sedadla uspořádaná "do čtyřky" proti sobě
Sedadla uspořádáná "do dvojky" - jako v autobusu
Nijak mi na tom nezáleží.
Sedíte raději u okna nebo u uličky?
Raději u okna
Raději u uličky
Nezáleží mi na tom
Dáváte si věci do poličky nad hlavou?
Snažím se spíš věci dávat na poličku, pokud je dostupná.
Snažím se spíš umístit tak, abych je nemusel(a) dávat na poličku
Věšíte si kabáty a bundy na věšáky?
Spíš se snažím oblečení nesundávat a nikam nevěšet
Pokud to jde, dávám si bundy či kabáty dávat na háčky
Když jedete vlakem, sezení proti směru jízdy vám…
vůbec nevadí
trochu vadí
hodně vadí
Celkem hlasovalo 391 osob.

Informace k novému Tarifu 2012


Od 1. 1. 2012 dochází ke změně Tarifu IDS JMK. Nový ceník najdete zde. Nové znění Tarifu najdete zde. Abychom vám přechod co nejvíce usnadnili, připravili jsme pro vás nejdůležitější informace, které jsou se změnou spojeny.

Co se starými jízdenkami

sibalstvi(1K) 1. Do kdy platí nevyužité jednorázové jízdenky?
Dosavadní jednorázové jízdenky a předplatní jízdenky přenosné lze ve výjimečných případech použít do 15. ledna 2012. Jednorázové jízdenky a předplatní jízdenky přenosné v cenách dle nového tarifu lze použít nejdříve 25. 12. 2011.

2. Lze nepoužité jízdenky vrátit?
Nevyužité jednorázové jízdenky vydané na předprodejích DPMB lze vyměnit za nové s případným doplatkem na předprodejních místech DPMB za jízdenky dle nového tarifu nejpozději 31. března 2012.
Nevyužité jednorázové jízdenky vydané na předprodejích ČD lze vyměnit za nové s případným doplatkem ve stanicích ČD v Brně, Hodoníně, Veselí nad Moravou, Břeclavi a Znojmě za jízdenky dle nového tarifu nejpozději 31. března 2012.
Částečně použité univerzální jízdenky lze vracet výhradně v předprodejích DPMB a ve stanicích ČD v Brně, Hodoníně, Veselí nad Moravou, Břeclavi a Znojmě nejpozději 31. března 2012.
V případě, že jízdenka dle původního tarifu je využita pouze částečně, pro případnou výměnu se použije pouze hodnota odpovídající nevyužité části jízdenky. Finanční náhrada za nevyužité jízdenky se neposkytuje. Po 31. březnu 2012 již jízdenky není možné vyměnit. Pozor! Předprodeje autobusových dopravců na autobusových nádražích mohou dobu pro vrácení jízdenek omezit.

3. Jak platí předplatní jízdenky
Předplatní jízdenky nepřenosné s prvním dnem platnosti do 31. 12. 2011 se vydávají za ceny dle původního tarifu. Předplatní jízdenky s prvním dnem platnosti 1. 1. 2012 a později se prodávají za ceny dle nového tarifu. Předprodej jízdenek probíhá v souladu se Smluvními přepravními podmínkami IDS JMK - tzn. předprodej jízdenek začíná nejpozději 15 dnů před prvním dnem jejich platnosti. Platnost již vydaných předplatních jízdenek se změnou Tarifu nemění.

Odpovědi na nejčastější otázky k novému Tarifu

Jaký nejmenší počet polí na univerzální jízdence lze použít pro cestu v zónách 100 + 101?
Pro cestu po Brně je nutné označit na univerzální jízdence minimálně 3. prázdné pole. Taková jízdenka má platnost 2 zóny / 45 minut. Univerzální jízdenka označená na 2. poli nelze pro cestu v rámci zón 100 + 101 použít.
K čemu slouží doplatková jízdenka pro 1 zónu?
Doplatková jízdenka pro 1 zónu slouží pro držitele předplatních jízdenek, kteří jedou mimo předplacené zóny a chybí jim 1 zóna. Použijí pak tuto jízdenku. Jedná se o "kombinaci jízdních dokladů". Tuto jízdenku nahradí i univerzální jízdenka označená na 2. poli.
K čemu lze použít univerzální jízdenka označená na 2. poli?
Takto označená jízdenka má více použití:
a) nahradí doplatkovou jízdenku pro 1 zónu
b) v regionálních autobusech umožní cestovat 10 minut nebo 2 úseky bez přestupu
c) ve vlaku v celém IDS JMK platí pro cestu do 2 zastávek ve stejné nebo sousedící zóně bez přestupu.
Lze vyměnit i částečně použitou starou univerzální jízdenku za novou?
Ano, ve vybraných předprodejních místech.

Novinky v Tarifu

sibalstvi(1K) Náhrada za nepřestupní jízdenku s platností 2 zóny / 10 minut

  • V zónách 100 + 101 se nepřestupní jízdenka platná 10 minut nahrazuje jízdenkou přestupní na 2 zóny / 15 minut za 20 Kč.
  • Mimo zóny 100 + 101 v autobusech získává jízdenka s platnosti 2 úseky navíc platnost do 10 minut (nová cena 16 Kč). Jízdenku lze tedy využít buď pro cestu na 2 úseky nebo pro cestu na vzdálenost 2 zón / 10 minut. Tuto jízdenku vydává pouze řidič autobusu.
  • Pro cestu vlakem v celém IDS JMK lze zakoupit jízdenku platnou pro cestu do 2 zastávek ve stejné nebo sousední zóně za 16 Kč.
  • Jízdenka za 16 Kč slouží i jako doplatek za 1 chybějící zónu při kombinaci jízdních dokladů.

sibalstvi(1K)Nová celosíťová roční jízdenka pro seniory nad 70 let Jako výhodný vánoční dárek doporučujeme pro seniory starší 70 let novou roční jízdenku platnou ve všech prostředcích IDS JMK - ve vlacích, autobusech i městských dopravách. Za 2400 Kč mohou cestovat po celý rok bez starostí a počítání drobných. Jízdenka se vyplatí již při cca 1 zpáteční cestě na 2 zóny týdně. Již při dvou zpátečních cestách na 2 zóny senior ušetří ročně 1760 Kč. Jízdenka platí v pracovní dny od 8:00, v nepracovní dny celodenně. Jízdenku je v případě nutnosti možné vrátit (příslušný vzorec je uveden ve Smluvních přepravních podmínkách). Jízdenku je možné koupit od 15. 12. 2011 na pokladnách ČD a DPMB. Je zapotřebí předložit fotografii budoucího držitele a jeho občanský průkaz.
sibalstvi(1K)Nová celosíťová roční jízdenka pro doprovod dítěte do 3 let
Jako výhodný vánoční dárek doporučujeme doprovod dítěte do 3 let novou roční jízdenku platnou ve všech prostředcích IDS JMK - ve vlacích, autobusech i městských dopravách. Za 2400 Kč mohou cestovat po celý rok bez starostí o dítě v kočárku při placení u řidiče. Jízdenka se vyplatí již při cca 1 zpáteční cestě na 2 zóny týdně. Již při dvou zpátečních cestách na 2 zóny doprovod ušetří ročně 1760 Kč. Jízdenka platí v pracovní dny od 8:00, v nepracovní dny celodenně. Jízdenka je vydávána na jméno dítěte a proto ji může použit kdokoli, kdo s dítětem bude cestovat. Jízdenku je v případě nutnosti možné vrátit (příslušný vzorec je uveden ve Smluvních přepravních podmínkách). Jízdenku je možné koupit od 15. 12. 2011 na pokladnách ČD a DPMB. Vydává se pro dítě do 3 let. Je zapotřebí předložit občanský průkaz, kde je dítě zapsáno, nebo rodný list. Fotografie není zapotřebí.
sibalstvi(1K)Nová celosíťová roční jízdenka pro držitele průkazu ZTP
Pro držitele ZTP, které dojíždějí denně do školy nebo za prací a placení za jízdné je pro ně namáhavé, je určena nová roční celosíťová jízdenka v ceně 2400 Kč. Denně vyjde cestování s touto jízdenkou na méně než 10 Kč. Jízdenku je možné koupit od 15. 12. 2011 na pokladnách ČD a DPMB. Je zapotřebí předložit fotografii budoucího držitele a jeho občanský průkaz.

sibalstvi(1K)
Slevy na mimobrněnské předplatní jízdenky pro seniory
Pro důchodce se zavádí sleva 25% na předplatní jízdenky. Vyplatí se zejména v těch případech, kdy cestují po stejné trase častěji než 3x týdně.

sibalstvi(1K)
Doplnění sortimentu čtvrtletních a ročních jízdenek pro všechny cestující
Pro pravidelné cestující do zaměstnání nebo škol se systémově zavádějí výhodné čtvrtletní a roční předplatní jízdenky. Nově si je mohou pořídit i děti a studenti a jsou zavedeny i pro cesty na krátké vzdálenosti (úsekové a dvouúsekové jízdenky). Např. při cestování s úsekovou předplatní jízdenkou v pracovních dnech vyjde dospělého na polovinu proti ceně jednorázové jízdenky.

sibalstvi(1K)
Bezplatná přeprava dvou dětí do 6 let
Dosud se mimo města bezplatně s jedním dospělým přepravovalo jen jedno dítě do 6 let. Nově je možné s jedním cestujících starším 10 let přepravit bezplatně až 2 děti do 6 let. Vyhoví se tak například maminkám, které obvykle mají dvě děti věkově těsně po sobě.

sibalstvi(1K)
Zlevněné jednodenní jízdenky
Pro četnější cestování v jednom dni (24 hodin) zatím existovaly pouze jízdenky pro dospělé, nyní jsou zavedeny i jízdenky zlevněné pro děti do 15 let.

sibalstvi(1K)
Zachování cen jednodenních rodinných výletních jízdenek na dosavadní úrovni
Ceny pro jednodenní celosíťovou jízdenku a pro jednodenní jízdenku pro všechny zóny mimo Brno zůstávají zachovány na stávající úrovni. Nadále tyto jízdenky platí v nepracovní dny pro společnou cestu 2 osob nad 15 let a 3 dětí do 15 let. Např. při cestě do Laa an der Thaya o víkendu dva dospělí ušetří s touto jízdenkou 122 Kč.

sibalstvi(1K)
Přenosné předplatní jízdenky
Zejména pro firmy a organizace jsou nově zavedeny roční přenosné předplatní jízdenky. Nejsou již vedeny na jméno a může je využít v průběhu roku kterýkoli zaměstnanec firmy. V řadě případů tak odpadne problém s evidencí služebních cest a proplácení cestovních náhrad.

sibalstvi(1K)
Předplatní jízdenky pro děti do 15 let bez žákovských průkazů
S novým tarifem odpadá pro děti do 15 let nutnost se při koupi předplatní jízdenky prokazovat žákovským průkazem. Toto ustanovení navíc umožnilo zakoupení předplatní jízdenky i pro děti navštěvující mateřské školky, které dosud formálně na zlevněnou jízdenku neměly nárok. Pokud by však chtěly děti do 15 let cestovat se žákovskou univerzální jízdenkou zlevněnou, pořád si musí žákovský průkaz vyřídit.

sibalstvi(1K)
Jízdenky pro přepravu jízdních kol
Ve všech osobních vlacích a vyznačených autobusových spojích linek s provozním označením vyšším než 100 bude možné přepravovat jízdní kola s jízdním dokladem IDS JMK. Budou přitom existovat 2 varianty - buď si cestující zakoupí základní cyklojízdenku IDS JMK nebo si zakoupí jednodenní cyklojízdenku za 70 Kč. Obě jízdenky bude zpočátku možné pořídit pouze na železničních stanicích.
  • Držitelé předplatních jízdenek pro zóny 100 + 101 přepravují v těchto zónách v linkách s provozním označením do čísla 99 svá kola bezplatně, ostatní nadále za přepravu hradí zlevněné jízdné.
  • Držitelé předplatních jízdenek pro zóny 100 + 101 při cestě mimo Brno přepravují vlakem kola v Brně zdarma.

Přehled zjednodušených pravidel pro přepravu jízdního kola:
- držitel předplatní jízdenky pouze pro zóny 100 + 101: koupí svému jízdnímu kolu při cestě mimo Brno jízdenku za stejnou cenu jako sobě; po Brně cestuje v linkách do čísla 99 bezplatně, při cestě vlakem jen po Brně hradí základní cyklojízdenku IDS JMK dle ujetého počtu zón;
- držitel předplatní jízdenky pro zóny 100 + 101 plus další zóny: koupí pro své jízdní kolo při cestě mimo Brno jízdenku pro mimobrněnské zóny; po Brně cestuje v linkách do čísla 99 bezplatně, při cestě vlakem jen po Brně hradí základní jízdenku IDS JMK pro jízdní kola dle ujetého počtu zón;
- ostatní cestující koupí pro své jízdní kolo jízdenku základní pro jízdní kolo pro všechny zóny, které využijí.

Příklad 1: Držitel předplatní jízdenky pro zóny 100 + 101 jede z Líšně do Kuřimi. Za cestu tramvají neplatí. Na hlavním nádraží pak využije kombinace jízdních dokladů a pro sebe koupí jízdenku doplatkovou za 1 zónu za 16 Kč, pro své kolo koupí doplatkovou jízdenku pro jízdní kolo pro 1 zónu za 16 Kč.

Příklad 2: Držitel předplatní jízdenky pro zóny 100, 101, 310, 320, 330 jede s jízdním kolem z Tišnova do Brna. V zónách 100 + 101 přepravuje kolo zdarma, potřebuje proto jízdenku pro zbylé 3 zóny v ceně 27 Kč. Za sebe neplatí, má předplatné.

Příklad 3: Cestující bez předplatní jízdenky chce jet s jízdním kolem jen po Brně z Lesné na Hlavní nádraží. Zakoupí si předem na hlavním nádraží jízdenku pro jízdní kolo s platností 2 zastávky ve stejné nebo sousední zóně za 16 Kč a při nástupu na Lesné ji označí.
VYHLEDÁVAČ SPOJENÍ
Z:
Do:
Čas:
Datum:
Klikněte pro výběr dne
Přidat přestup (max. 3 přestupy)
Příjezd / Odjezd
Všechna spojení / Nízkopodlažní spojení
Prohodit Z / Do
Obsahuje spojení
do 31. 05. 2018.
poseidon_banner
RYCHLÉ ODKAZY
HLEDÁNÍ NA STRÁNCE

Logo KORDIS JMK, organizátora IDS JMK
Informace a podněty:
Telefon: 5 4317 4317
info@kordis-jmk.cz
KORDIS JMK je členem:
EDITS
KORDIS JMK se účastní následujících projektů EU:
SubNodes
SOLEZ
PERIPHERAL ACCESS
Linking Danube
Projekt Railhuc
EDITS
CENTROPE
Na provoz IDS JMK přispívá:
Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a obce Jihomoravského kraje