Druhá etapa IDS JMK ve finále

Do konce letošního září by mělo být jasné, jak bude vypadat druhá etapa rozšíření Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK), který koordinuje společnost KORDIS JMK. A právě ředitele této společnosti Ing. Jaromíra Holce naše redakce požádala o základní údaje.

Druhá etapa rozšíření dnes již zavedeného systému IDS v části Jihomoravského kraje, včetně Brna, souvisí například i s dalšími stavebními úpravami pro pohodlnější cestování veřejnou dopravou. Již na podzim by mohly začít stavební úpravy v některých železničních a autobusových stanicích. Měl by být zpevněn povrch některých nástupišť, vybudovány nové přístřešky či rozšířeny plochy těch stávajících, říká na úvod Ing. Holec.

KORDIS připravuje, společně se zástupci Jihomoravského kraje, žádost do Bruselu, týkající se finanční pomoci z evropských strukturálních fondů. Finance by měly být použity nejen k vybudování informačního a prodejního centra, ale hlavně centrálního dispečinku integrované dopravy s jednotným sledováním všech integrovaných vozidel a v neposlední řadě k lepšímu vybavení železničních a autobusových zastávek, včetně elektronických cedulí s přesným odjezdem spojů, a k modernizaci přestupních terminálů.

Druhá etapa bude postupně uváděna do provozu od ledna do června příštího roku a týká se tří nových lokalit. Především jde o Tišnovsko/Lomnicko, kde bude do IDS zařazeno čtyřicet osm obci. Další oblasti je propojení Zastávky u Brna s Velkou Bíteší, což se dotkne osmi obci, a třetí samostatnou lokalitou je oblast Sokolnice, Slavkova a Dambořic, kde má být do IDS JMK integrováno patnáct obci. Začátkem srpna se však Dambořičtí, prostřednictvím svých místních zastupitelů, ohradili proti nově navrhovanému systému a odmítají přestupovat z autobusů na vlak v Sokolnicích. Dnes totiž jezdi z Dambořic do Brna přímý autobus. To je podle dambořického radního Pastyříka (viz Rovnost z 5. srpna) krokem o padesát let zpět. Nepopírají význam IDS jako takového, ale jde jim o nevhodný, nucený přestup autobus - vlak.

Všechny připomínky občanů i samospráv průběžně vyhodnocujeme. Nepočítáme ale s žádnými zásadními úpravami, které by zrušily princip kolejové dopravy jako kapacitní páteřní dopravy v celém integrovaném dopravním systému. Naopak, například sokolničtí si pochvalují, že do obce budou zajíždět i prodloužené spoje městské autobusové linky 40 z Tuřan. Občané vnímají rozšiřování IDS pozitivně, neboť na jednu jízdenku mohou jet všemi druhy dopravních prostředků, říká ředitel KORDISu. Potvrdil, že protesty některých obci, které ostatně zazněly i v první etapě na Tišnovsku a Kuřimsku, se zakládají na nechuti většiny občanů přestupovat z autobusu na vlak a opačně.

Taková negativa se snažíme eliminovat stavební úpravou nástupišť, aby nástup a výstup z vlaků byl co nejjednodušší. Chceme zmodernizovat přestupní uzly a terminály, aby se veřejná doprava stala dostatečně atraktivní. To se týká pochopitelně i zmiňované stanice Sokolnice, kde chceme upravit přednádražní prostor tak, aby přestupní hrana byla co nejtěsnější. .

V současné době se spolufinancování IDS JMK účastní sto obcí (donedávna jich bylo jen 86) a čtyři obce stále otálejí. S těmito obcemi jednáme a doufám, že vbrzku dojdeme ke společnému konsensu. Jaromír Holec našemu týdeníku také potvrdil, že zůstává optimistou i do druhé etapy rozšířeni Integrovaného dopravního systému. Jsem přesvědčen, že se s většinou integrovaných obcí dohodneme o přistoupení do systému. IDS JMK a na spoluúčasti na financování veřejné dopravy.

První a druhá etapa IDS JMK obsáhnou necelých třicet procent Jihomoravského kraje. Nově bude do systému integrováno 71 obcí. První etapa zahrnovala 112 obcí, přičemž v osmi z nich Integrovaná doprava nezajišťuje plnou dopravní obslužnost, proto se od nich nevyžaduje finanční spoluúčast v IDS. V celém Jihomoravském kraji najdeme 647 obcí. Zbytek míst, kam nevede integrovaná doprava, by měl být postupně začleněn do systému IDS nejpozději do roku 2010, říká na závěr ředitel KORDISu inženýr Holec.

Železničář, Martin Harák, 23. srpna 2004